Eksplosiver på afveje

Når de lokale beredskaber tolker risiko og nødvendige forholdsregler ved flydende kemikalier og andet farligt gods, så er vurderingen ofte forskellig. Der mangler en central vejledning, mener Danske Havne.

Havne

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Bomber og letantændelige væsker opbevares på de danske havne, men håndteringen af det farlige gods afhænger af den enkelte kommunes lokale beredskab.

”Vi oplever en klar forskellighed i, hvordan man håndterer for eksempel eksplosiver,” forklarer direktør Morten Kamp Knudsen i shipping- og transportvirksomheden Breinholt.

Han anerkender, at der kan være behov for lokale regler, men fortolkningen af risikobekendtgørelsen spænder for vidt.

”Nogle steder opfatter jeg det som, at noget ikke bliver håndteret korrekt, fordi de kommunale beredskaber simpelthen er i tvivl om, hvad de skal gøre,” siger Morten Kamp Knudsen.

Manager i containervirksomheden Cargo Service A/S, Per Bøch Andersen, oplever de forskellige tolkninger som konkurrenceforvridende.

”Det er fordyrende, når man nogle steder skal lave et kæmpe beredskab. Den omkostning er vi nødt til at lægge over på kunderne.”

Mangler ekspertise

Da amterne blev nedlagt, blev miljøopgaverne splittet mellem kommuner og de statslige miljøcentre. Derfor varierer fortolkningerne mere, mener Klaus G. Andersen, formand for Danske Havnevirksomheder.

”Jeg kan godt nikke genkendende til, at der sker forskellige vurderinger. I og med at det er lokale instanser, der uafhængigt giver en risikovurdering på en havneaktivitet, så vil der være forskelle fra havn til havn.” 

Mangler ekspertise

Der er oplagte farer ved, at specialviden ikke længere er koncentreret på få enheder, mener biolog Henning Mørk fra Danmarks Naturfredningsforening.

”Jeg har lidt en frygt for, at der er mange kommuner, som ikke har den nødvendige ekspertise rent uddannelsesmæssigt. Det gælder især de mindre havne,” siger han.

Tom Elmer Christensen er sekretariatschef i Danske Havne, og han anerkender, at praksis kan variere.

”Det er indviklede regler, og det er meget bøvlet at tolke dem, så når der nu er rigtig mange myndigheder indover, så risikerer man da, at reglerne bliver forskelligt tolket,” siger Tom Elmer Christensen. Han finder den lokale løsning rigtig, men efterlyser en central vejledning. :

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet