Nationalbankens handel med BEC går mindst 19 år tilbage i tiden. De seneste fem år har aftalen sikret leverandøren 472,8 mio. kr. Opgaven kom aldrig i udbud. Også tre andre virksomheder har modtaget millioner af kroner fra centralbanken uden om reglerne.
Nationalbankens handel med BEC går mindst 19 år tilbage i tiden. De seneste fem år har aftalen sikret leverandøren 472,8 mio. kr. Opgaven kom aldrig i udbud. Også tre andre virksomheder har modtaget millioner af kroner fra centralbanken uden om reglerne.
Foto: Torben Åndahl, Ritzau Scanpix

Eksperter: Nationalbanken har købt ulovligt ind for knap en halv milliard

Danmarks Nationalbank har brudt udbudsreglerne og de seneste fem år købt direkte ind hos en række topleverandører - uden konkurrence fra andre firmaer - for i alt 480,8 mio. kr., vurderer eksperter.

Ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] ,[email protected]

Danmarks Nationalbank har i årevis købt ulovligt ind hos fire af centralbankens absolut største leverandører.

I alt har Nationalbanken i løbet af fem år overført 480,7 mio. kr. direkte til firmaerne - uden konkurrence og uden om udbudsreglerne.

Det vurderer to af landets førende eksperter i udbudsret på baggrund af en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i hos Nationalbanken.

Ifølge eksperterne har den danske centralbank hyret konsulenter, indkøbt it-systemer og betalt for ‘facility management’-ydelser i strid med reglerne.

- Flere af de identificerede leverandører har indledningsvist leveret ydelser under udbudsgrænsen, og hvor det fra starten ikke altid har været klart, hvilket omfang indkøbet ville få, erkender presserådgiver hos Nationalbanken, Ole Mikkelsen, om tre ud af de fire indkøb, der i alt løber op i ca. 7,9 mio. kr.

Derudover har Nationalbanken valgt at give 472,8 mio. kr. direkte videre til deres største leverandør i årene 2013 til og med 2018, BEC, uden at indhente tilbud fra andre danske eller europæiske firmaer via lovpligtige udbudsrunder.

Nationalbanken erkender, at den store millionordre er endt i hænderne hos leverandøren ‘uden markedsafprøvning’, men samtidig forklarer centralbanken, at det af ‘tekniske og sikkerhedsmæssige årsager’ er helt inden for skiven at sende millionerne direkte til BEC’s bankkonto uden konkurrence.

Eksperterne vurderer dog, at også denne handel er ulovlig.

Ingen markedsafprøvning

Centralbankens yndlings it-leverandør, BEC, beskæftiger 713 ansatte og har kontorer i både Roskilde, Herning og i den polske hovedstad, Warszawa.

I 2017 omsatte firmaet for 1,5 mia. kr. - heraf satte Nationalbanken 171,2 mio. kr. ind på firmaets konto samme år, viser aktindsigt i omsætningstal mellem centralbanken og BEC.

'Som nævnt har Danmarks Nationalbank af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager valgt at fastholde aftalen i en årrække uden afprøvning af markedet. Nationalbanken arbejder løbende på at gøre sig uafhængig af eksisterende driftsleverandører,' lyder forklaringen om den manglende markedsafprøvring fra Nationalbanken i et skriftligt svar.

Ifølge den offentlige institution er der tale om 'drift af kritisk infrastruktur', som centralbanken derfor kan undlade at udbyde på trods af, at omsætningen har været så voluminøs, at tærskelværdien for EU-udbud har været langt overskredet år for år.

Den holdning deles dog ikke af Michael Steinicke, der er juraprofessor med speciale i udbudsret ved Aarhus Universitet.

- På baggrund af de oplysninger og den dokumentation, som I har fået fra Nationalbanken, så er der ingen informationer, som de har frigivet, der giver anledning til at sige, at de kan undlade at udbyde omsætningen til BEC, vurderer Michael Steinicke, der har haft indsigt i alle svar og dokumenter, som kommunen.dk har modtaget fra Nationalbanken.

Den vurdering bakkes op af Steen Jensen, der er udbudsretsekspert og selvstændig rådgiver i offentlige indkøb hos Steenjensen.com.

- Det er en helt almindelig leverandør, der leverer nogle it-driftssystemer. Opgaven er udbudspligtig, siger han.

Nationalbankens handel med BEC går mindst 19 år tilbage i tiden, viser dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

 Det er en helt almindelig leverandør, der leverer nogle it-driftssystemer. Opgaven er udbudspligtig

illionomsætningen til it-leverandøren blandt andet gået til udvikling og idrifttagelse af en stærkt forsinket betalingsplatform, Kronos2.

Ifølge Finanswatch endte Kronos2-systemet med at blive næsten dobbelt så dyrt som budgetteret. BEC’s system skulle have kostet 200 mio. kr., men på grund af forsinkelser endte regningen i stedet på omkring 368 mio. kr.

Finanswatch har også tidligere beskrevet, hvordan centralbanken har valgt at tegne en kontrakt uden bagkant med BEC - og uden om udbudsreglerne.

'Aftalen er gældende fra 1. juli 2013, og indtil den måtte blive opsagt af en af parterne,' lyder det i hovedaftalen, som Finanswatch har haft indsigt i.

13 år gamle vurderinger

Hos centralbanken fastholder presserådgiveren, Ole Mikkelsen, at alle regler er overholdt.

Han forklarer dog i samme ombæring, at Nationalbanken engang ude i fremtiden meget gerne vil udbyde kontrakten, som af ‘tekniske og sikkerhedsmæssige årsager’ ellers har sikret BEC en trecifret årlig millionomsætning ad flere omgange.

'Danmarks Nationalbank har en ambition om at sikre konkurrencemæssige ydelser og har i de senere år outsourcet en række opgaver. Når det systemteknisk er muligt og sikkert til det, er det Nationalbankens hensigt at gennemføre udbud af driften af de forretningskritiske it-systemer på lige fod med det allerede gennemførte udbud af de administrative it-systemer,' fremgår det af et skriftligt svar.

Ifølge juraprofessor Michael Steinicke kræver det dokumentation, når en offentlig indkøber undlader at udbyde opgaver, der er udbudspligtige.

På den baggrund har kommunen.dk søgt aktindsigt i al Nationalbankens dokumentation for, at omsætningen til BEC er undtaget udbudsreglerne med begrundelse i tekniske og sikkerhedsmæssige årsager, som ifølge Nationalbanken er begrundelsen for det manglende udbud.

Fakta: Danmarks Nationalbank

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution, der blev oprettet i 1818 og som fik sin egen lovgivning i 1936.

Ifølge lovens første paragraf er det Nationalbankens opgave at ‘opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning.’

De tre hovedformål for Nationalbanken er at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system. Det sker bl.a. gennem en fast kronekurs uden for euroen ved hjælp af en penge- og valutakurspolitik.

Overvågningen og vurderingen af den finansielle stabilitet i Danmark skal sikre, at finansielle problemer ikke spreder sig.

Nationalbanken er bank for bankerne. Det er herfra, at betalingerne mellem pengeinstitutterne bliver afviklet, og det er også Nationalbanken, som skal sørge for at producere de danske pengesedler og mønter.

Det er Nationalbankens direktion, som har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter. Direktionen består af tre nationalbankdirektører:  Formand Lars Rohde, der er kongeligt udnævnt direktør, samt Per Callesen og Hugo Frey Jensen, som er udpeget af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

Kilde: Nationalbanken

Centralbanken har i den forbindelse fremfundet fire journaliserede notater, heraf er det ældste 19 år gammelt, mens det nyeste notat har 13 år på bagen. Det viser en aktliste, som Nationalbanken har udleveret til kommunen.dk.

- Jeg har svært ved at se, at den forklaring skulle være gangbar, fordi den seneste vurdering Nationalbanken er fra 2006, siger Michael Steinicke fra Aarhus Universitet.

- Når du skal bruge den undtagelse, som Nationalbanken bruger, så kræver det en indskrænkende fortolkning af, om undtagelsen er til stede, og heri ligger det også, at det selvfølgelig skal være en aktuel vurdering. Derfor går det ikke, at deres seneste vurdering stammer tilbage fra dengang, vi kørte Windows XP, og fra før vi fik smartphones, siger han og fortsætter:

- Så det her, det er jo helt væk. Fordi det drejer sig om it-sektoren, der i løbet af de 13 år, der er gået siden den seneste vurdering, har undergået en rivende udvikling. Der er kommet andre aktører, andre ydelser og andre priser.

Nationalbanken har afvist at give aktindsigt i selve notaterne, ligesom Nationalbanken gentagne gange har afvist at lade sig interviewe om de ulovlige indkøb.

 Så det her, det er jo helt væk. Fordi det drejer sig om it-sektoren, der i løbet af de 13 år, der er gået siden den seneste vurdering, har undergået en rivende udvikling.

Via en af overskrifterne på de fire notater, der figurerer på aktlisten, fremgår det, at Nationalbanken blandt andet har udarbejdet et dokument, der henviser til undtagelsen af udbud med baggrund i ‘Udbudsdirektivets undtagelse af centralbankydelser’.

Ifølge de to eksperter kan denne undtagelse, der specifikt gælder 'udstedelse, salg, køb eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter', ikke benyttes til at undtage de ydelser, som Nationalbanken har indkøbt hos BEC.

- I undtagelserne for udbud vedr. centralbankydelser - Udbudslovens § 21 stk 5. - står der jo ikke, at man kan købe it-driftsydelser ind uden udbud, konstaterer ekspert i udbudsret Steen Jensen.

Michael Steinicke supplerer:

- Det er kun selve de finansielle aktiviteter, der er undtaget, og ikke indkøb af infrastruktur, som der er tale om her, siger han.

Erkender regelbrud

Mens Nationalbanken fastholder, at BEC-indkøbene er foregået helt i tråd med reglerne, så erkender centralbanken omvendt, at indkøb hos tre andre firmaer er sket i strid med udbudsreglerne. I alt er 7,9 mio. kr. blevet overført direkte til de pågældende leverandører uden konkurrence.

Blandt andet har centralbanken i årene 2013 til og med 2014 overført 3,4 mio. kr. til det svenske firma Visigon Nordic AB for køb af konsulentydelser. Millionerne er tildelt direkte til firmaet på trods af, at indkøbet ifølge reglerne skulle have været udbudt i hele Europa.

Hos konsulent-kollegerne fra det københavnske firma Right People, der lever af at rådgive om it-teknik, har man også indkasseret omsætningen uden om reglerne på kontoen. I alt har Nationalbanken betalt firmaet ca. 1,5 mio. kr. uden konkurrence i årene 2013 til og med 2014.

Også Kemp & Lauritzen, der leverer 'tekniske totalløsninger til både erhvervskunder og offentlige kunder', har modtaget over 3 mio. kr. uden om reglerne i årene 2013 og 2014.

Dog blev Nationalbanken i 2015 opmærksom på problemerne med de tre millionkontrakter, hvorefter indkøbene blev sendt i udbud i hele Europa.

'Når vi har konstateret potentielle indkøb over udbudsgrænsen, har vi iværksat udbud. Det ses også af, at vi i alle sagerne i dag har gennemført udbud,' skriver Ole Mikkelsen i et svar.

Indkøb

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet