Eksperter: DR misbrugte vores udtalelser i Nexus-sag

Politikere krævede døgninstitutionen Nexus lukket efter DR-indslag om hashrygende unge. Tre ekspertkilder siger nu til Kommunen, at deres udtalelser blev forvansket af 21 Søndag og TV Avisen.

Udsatte unge

Af Benjamin Holst | [email protected]

21 Søndag og TV Avisen rettede i maj et skjult kamera mod døgninstitutionen Nexus for at dokumentere en gruppe udsatte unges hashforbrug på stedet. Efterfølgende meldte to københavnske politikere institutionen til Folketingets Ombudsmand.

Nu siger tre af landets føren­de unge- og socialeksperter imidlertid til Kommunen, at 21 Søndag og TV Avisen redigerede deres udtalelser, så de kom til at fremstå anderledes – eller stik modsat af – hvad der var tilsigtet, og at Nexus ikke adskiller sig fra andre institutioner af sin art.

I forbindelse med indslaget bad 21 Søndag professor Hanne Warming (RUC) om at udtale sig på grundlag af medarbejdernes logbøger – en slags dagbøger om de unge på institutionen.

Hun siger til Kommunen, at 21 Søndag redigerede hendes udtalelser, så de kom til støtte end redaktionel dagsorden snarere end den mere generelle problematik, hun havde beskrevet i det fulde interview.  

Efter at have læst logbøgerne sagde hun til 21 Søndag's journalister, at det var ‘et tyndt materiale’. Alligevel valgte redaktionen at fastholde indslagets vinkel på de unges hashforbrug. I dag fortryder Hanne Warming forløbet:

- Hvis jeg bliver interviewet af 21 Søndag igen, vil jeg i hvert fald sikre mig, at der ligger en kontrakt, som garanterer, at jeg får lov til at se indslaget, inden det bliver vist, siger Hanne Warming.  Hun understreger, at hun ikke tror, der ligger ond vilje bag 21 Søndag's redigering.

Ros klippet ud

Dagen efter indslaget i 21 Søndag genoptog TV Avisen historien. Her blev professor Eva Smith, tidligere formand for Det Kriminalpræventive Råd, bedt om at kommentere.

I indslaget siger Eva Smith, at når man 'samler alle disse unge på ét sted, kan det næsten ikke gå andet end galt.' I dag siger hun til Kommunen, at det var en generel betragtning, der ikke var møntet specifikt på Nexus.

Tværtimod roste Eva Smith Nexus for institutionens store succes med at sikre hele tre af de unge en 9. klasses eksamen. Det valgte TV Avisen at klippe fra.

- Jeg sagde mange gange, at det var et fantastisk flot resultat. Den slags unge er meget langt ude i forhold til andre unge - de opfører sig anderledes.

Ligesom de øvrige eksperter fik heller ikke Eva Smith præsenteret de unges behandlingsplaner.

- Det, der generer mig, er, at de siger, de har talt med en række eksperter, der er kritiske - og så er jeg en af dem. Alle de ting, jeg havde sagt, var faktisk positive og opbakkende for institutionen, siger Eva Smith.

- Jeg synes, det er virkelig uheldigt.

Også overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom blev i 21 Søndag bedt om en vurdering af Nexus på grundlag af medarbejdernes logbøger.

- Der er jo ikke noget hokuspokus i det, jeg læste i logbøgerne. Det kunne jeg have læst om i logbøgerne fra en hvilken som helst institution, siger Henrik Rindom.

- Jeg sagde det flere gange, men det blev klippet fra: Der er ikke noget specielt ved Nexus. Man kan finde hundredvis af institutioner med lignende problemer rundt omkring i landet, siger Henrik Rindom.

Citeret korrekt

DR afviser kritikken, og chefen for TV Avisen, Naja Nielsen, forstår ikke, at de tre eksperter føler sig fejlfortolket i de to indslag:

- De er efter min opfattelse blevet behandlet fair og ordentligt og citeret korrekt for deres egne holdninger. DR har ingen holdninger i denne sag, men har fremlagt en kritik på vegne af en række mundtlige og skriftlige kilder, som kommunen ikke ønskede at svare på, men i stedet mødte med et angreb på vores journalistiske hæderlighed, siger Naja Nielsen.

Københavns Kommune vil nu bede Pressenævnet om at genoptage en sag mod DR, der tidligere er blevet afvist.:

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet