Ekspert: Ikke god skik at putte med vandsektorrapport

Det hæmmer demokratiet, når Naturstyrelsen ikke vil udlevere en evalueringsrapport af vandsektorloven, mener professor. Vandbranchen frygter ny lovgivning uden faglige hensyn er på vej

Evaluering

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Vandselskaber, spildevandsselskaber, deres brancheorganisationer, KL og en række andre parter lagde i efteråret 2013 et stort stykke arbejde i en grundig evaluering af den såkaldte Vandsektorlov fra 2010. Rapporten, som revisionsfirmaet Deloitte har udarbejdet for Naturstyrelsen, har ligget klar siden december, men branchen kan ikke få lov at se den.

En hindring for demokratiet, mener Bent Greve, der er professor i offentlig forvaltning ved RUC.

- Det er ikke god skik at holde sådan en rapport tilbage, fordi logikken er selvfølgelig, at hvis man skal have mulighed for en demokratisk beslutningsproces, så skal den slags rapporter selvfølgelig været offentligt tilgængelige, medmindre der er konkurrencemæssige hensyn at tage, siger han til dk-teknik.

Bent Greve understreger dog, at politikerne er i deres fulde ret til at holde på rapporten, som ifølge Vejle Amts Folkeblad er en del af et lovforberedende arbejde.

Ikke demokrati
Hos Danva, der er interesseorganisation for vand- og spildevandsselskaberne, har direktør Carl-Emil Larsen ikke meget tilovers for hemmelighedskræmmeriet. Danva har i en mail til det nedsatte kontaktudvalg under Naturstyrelsen bedt om en orientering af resultaterne eller at få selve rapporten udleveret. Men det afslår styrelsen.

- Det er sgu ikke demokrati det her. Det er simpelthen absurd, at alle dem, man snakker og skriver om, ikke kan få lov til at få indsigt i sådan en rapport, der nu har ligget der i tre til fire måneder, siger han til dk-teknik.

Også de privatejede vandselskabers organisation, FVD, er blevet nægtet adgang til rapporten, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Loven har tidligere været under skarp kritik fra vandbranchen, blandt andet fordi den har påført selskaberne store udgifter.

Misbrug af evalueringen
At der skulle foretages en evaluering af Vandsektorloven blev besluttet, da loven blev vedtaget. Forligskredsen bag har sidenhen valgt at fremskynde evalueringen med et år, således at den allerede nu ligger klar.

Og hos Danva er Carl-Emil Larsen bekymret for det politiske arbejde, som i øjeblikket står på.

- Vi frygter, at man er ved at gøre det her vandområde til en del af en vækstpakke, hvor nogen – der ikke kender en skid til sektoren, ud over hvad de kan se i et Excel-regneark – kommer frem til, at vi skal effektiviseres med nogle hundrede millioner. Og så vil man først bagefter finde ud af, hvordan det så gøres i praksis, siger han.

- Grunden til, man har lavet en evaluering, er netop for at finde en hensigtsmæssig måde at indrette lovgivningen på. Men det her virker som decideret misbrug af det arbejde, der er sat i gang.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Naturstyrelsen inden deadline.

Danva skal mødes med miljøminister Kirsten Brosbøl (S) 28. marts, hvor organisationen vil rette kritik af forløbet.

Energi & forsyning

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet