dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Ekspert: Ikke god skik at putte med vandsektorrapport

Ekspert: Ikke god skik at putte med vandsektorrapport

Det hæmmer demokratiet, når Naturstyrelsen ikke vil udlevere en evalueringsrapport af vandsektorloven, mener professor. Vandbranchen frygter ny lovgivning uden faglige hensyn er på vej

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Vandselskaber, spildevandsselskaber, deres brancheorganisationer, KL og en række andre parter lagde i efteråret 2013 et stort stykke arbejde i en grundig evaluering af den såkaldte Vandsektorlov fra 2010. Rapporten, som revisionsfirmaet Deloitte har udarbejdet for Naturstyrelsen, har ligget klar siden december, men branchen kan ikke få lov at se den.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier