Madvarer udgør 43 procent af indholdet i danskernes skraldespande. I dag genanvender 22 kommuner mad-affald, og 4 kommuner har planer om at indføre en madaffaldsordning senest i 2018.
Foto: Finn Frandsen / Polfoto
Madvarer udgør 43 procent af indholdet i danskernes skraldespande. I dag genanvender 22 kommuner mad-affald, og 4 kommuner har planer om at indføre en madaffaldsordning senest i 2018. Foto: Finn Frandsen / Polfoto

Egedal i mål: Genanvender halvdelen af husholdningsaffaldet

Egedal har som den første kommune registreret genanvendelse af over halvdelen af kommunens husholdningsaffald. Mange andre kommuner får dog svært ved at nå 2022-målet om 50 procents genanvendelse.

Miljø

Af Frederik Buhl Kristensen | [email protected]

I 2022 skal halvdelen af danskernes husholdningsaffald genanvendes, og allerede nu har i hvert fald én kommune nået målet. Egedal Kommune har netop registreret en genanvendelsesandel af sit husholdningsaffald i 2015 på 53 procent.

Ifølge kommunen er det især sorteringen af madaffald, som i 2012 blev udbredt til den sidste by i kommunen, Ledøje-Smørum, der har skubbet kommunen i front.

– Det har helt klart givet noget på genanvendelseskontoen, siger Malene Leth Kobbernagel, affaldsmedarbejder i Egedal Kommune. Hun understreger, at også genbrug af træ har været med til at få procenten i vejret.

Det er en gammel myte, at bioaffald er besværligt.

For at hjælpe borgerne med at sortere har kommunen lavet app’en ‘Affaldsportal,’ som giver Egedal-borgerne mulighed for blandt andet at få information om tømningsdage, genbrugspladser og affaldssortering samt at bestille flere affaldsbeholdere eller gøre kommunen opmærksom på manglende tømning.

For tiden er Egedal, der ligger i Region Hovedstaden, i gang med at udskifte de 35 år gamle skraldespande med nye, der er lettere at komme til for beboere og skraldemænd. Og i 2017 stiller kommunen affaldsbeholdere op til plast, metal, papir og glas ved husstandene.

– Det skulle ifølge Vestforbrænding på baggrund af Miljøstyrelsens beregninger give 6 procentpoint ekstra genanvendelse, når vi om to år har været alle husstande igennem, siger Malene Leth Kobbernagel.

Ikke alle når målet

For hele landet er der dog endnu et stykke vej til det mål om 50 procents genanvendelse af madaffald, papir, pap, plast, metal, glas og træ, som SR-regeringen satte i ressourcestrategien "Danmark uden affald" i 2013. Tallene for 2015 er endnu ikke tilgængelige, men i 2014 blev 31 procent af danskernes husholdningsaffald genanvendt. I 2011 var tallet 25 procent.

– Det går den rigtige vej, men som det ser ud lige nu, er der stadig en del kommuner, der er et stykke fra målet, siger Alan Sørensen, der er biolog og projektleder for Miljøstyrelsens ressourceteam.

Miljøstyrelsen har gennemgået alle kommuners affaldsplaner og vurderer på den baggrund, at landet som helhed formentlig kan nå målet om 50 procents genanvendelse i 2022. Enkelte kommuner har dog udfordringer, der gør det svært, vurderer styrelsen.

– Det er især små øer og kommuner, der har en udfordrende boligsammensætning, der kan få problemer med at nå det, siger Alan Sørensen.

Blandt andet er beboere i etagebyggeri ofte dårligere til at sortere deres affald end folk i parcelhuse.

Madaffald er nøglen

Madaffald er ifølge Alan Sørensen nøglen til at nå de 50 procent. Madvarer udgør nemlig 43 procent af indholdet i danskernes skraldespande, og det vil derfor formentlig være umuligt at nå målet uden også at indtænke bioaffaldet. Og så har han et godt trick i ærmet til de kommuner, der endnu halter bagud:

– Målsætningen er vægtbaseret, og papir vejer rigtig meget, så det vil bone godt ud, hvis kommunerne øger husstandsindsamlingen af papir, siger Alan Sørensen.

Det er især små øer og kommuner, der har en udfordrende boligsammensætning, der kan få problemer med at nå det.

I dag genanvender 22 kommuner madaffald, og 4 kommuner har planer om at indføre en madaffaldsordning senest i 2018. Madaffald har dog tidligere haft et blakket ry, fordi nogle kommuner på grund af datidens teknologi ikke var i stand til at genanvende det. Men i dag er teknologien så god, at det ikke længere er svært, siger Malene Leth Kobbernagel fra Egedal Kommune. Egedal sender sit madaffald til virksomheden BioVækst i Holbæk, som udvinder biogas og laver kompost ud af det.

– Det er meget, meget lavteknologisk og derfor også driftsikkert. Så det er en gammel myte, at bioaffald er besværligt, siger hun.

Kommuner kan ansøge om penge til genanvendelsesinitiativer fra Miljøstyrelsens såkaldte kommunepulje, som siden 2014 har uddelt knap 40 millioner kroner til 67 projekter. De næste projekter, der får støtte, offentliggøres til december.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet