Efterslæb på milliarder

De løse mursten bliver hyppigere i folkeskoler og idrætshaller. Milliardregningen for manglende vedligeholdelse vokser år for år. Kommunerne bør tage de langsigtede træk nu, hvis ikke udgifterne skal eskalere og dårligt indeklima sende ansatte hjem i seng. 

Tema: Udfordringer i 2010

Af Mia Tang | [email protected]

 

Nye vinduer taber næsten altid til behovet for en pædagog mere i en institution. Kronerne er få i kommunekasserne, og derfor skal der træffes benhårde prioriteringer – og dermed fravalg. Sjældent trækker en bygning det længste strå.

”Bygningerne skal nærmest råbe ad folk, når de går ind af kommunedøren, før kommunerne tager det alvorligt,” siger Torben Liborius, der er erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, og tilføjer:

”På denne måde negligerer man det løbende fald. Det er vigtigt, fordi det handler om arbejdsmiljø, det indre miljø, og når man så endelig forsøger at redde det her, bliver det langt, langt dyrere at gennemføre.”

I 2008 fik Dansk Byggeri lavet en analyse af Cowi, der beregnede vedligeholdelsesefterslæbet. Analysen viste, at der det år var et efterslæb på cirka otte mia. kr. Beløbet vil ifølge beregningerne stige til omkring 14 mia. kr. om to år, hvis kommunernes budgetter til vedligeholdelse ikke øges. Torben Liborius mener ikke, at kommunerne i 2009 har gnavet i det tal.

Forskningschef i Statens Byggeforskningsinstitut Hans Thor Andersen mener, at problemet er, at vedligeholdelse altid lige kan skubbes rundt om hjørnet indtil den dag, hvor man står med et hul i taget eller en lignende ødelæggende effekt.

”Der er jo en udfordring i, at kommunerne skal planlægge på langt sigt, men at politikerne tænker i relativt kortsigtede perspektiver. Det er også fristende at vente til næste år og næste år, men det kommer med usvigelig sikkerhed til at koste rigtig dyrt på et tidspunkt,” siger han.

Øremærkede penge

Cowi-analysen viser, at folkeskolerne er hårdest ramt, efterfulgt af idrætsbygningerne. Men de fleste bygninger lider. For to måneder siden viste en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at de offentlige investeringer i handicapboliger er faldet med 66 procent fra 2001 til 2008.

Formanden for KL’s teknik- og miljøudvalg, Jens Stenbæk (V), mener ikke, at situationen er alvorligere i dag.

”For mig er det ikke anderledes, end det altid har været. Det er jo hele tiden en løbende prioritering i forhold til de begrænsede rammer, som vi har ude i kommunerne, og dem prøver vi så at få mest muligt ud af,” siger Jens Stenbæk, og påpeger, at staten næste år har afsat to mia. kr., der er øremærket til veje og infrastruktur, som kommunerne kan søge.

I Dansk Byggeri foreslår man, at vedligeholdelse bør være en fast udgift i stedet for variabel.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet