Efterlyser bedre rammer om innovation og udvikling

Hvis vandselskaberne skal bidrage til mere vækst og innovation, kræver det, at flere sten på vejen bliver fjernet, er budskabet fra selskaberne selv

VANDSELSKABER

Af Redaktionen | [email protected]

Det er nødvendigt, at der skabes tilstrækkelige rammer for vandselskabernes deltagelse i innovation- og udviklingsprojekter, hvis potentialet skal realiseres, er kommentaren fra Danmarks brancheorganisation for vand-og spildevandsselskaber, DANVA, til regeringens vækstplan for vand, bio og miljøområdet.

Det gælder både i forhold til at styrke erhvervslivets konkurrenceevne og skabe bedre muligheder for kommercielt at udnytte den omfattende knowhow, som findes i Danmark, om hvordan samlede systemløsninger opbygges og drives effektivt og intelligent.

Vækstplanen for vand, bio, og miljø skal styrke grundlaget for, at danske virksomheder får øget del i det voksende internationale marked for vand, bio og miljøløsninger, med henblik på at fasteholde og skabe danske arbejdspladser.

- Såfremt vandselskaberne skal effektivisere yderligere og samtidig bidrage til de mange innovations og ud-viklingsinitiativer der lægges op til, så skal barriererne fjernes for vandselskabernes deltagelse i innovations- og udviklingsprojekter, f.eks. ved at der indføres innovations- og udviklingsmål som friholdes effektiviserings-krav, siger formand for DANVA, Lars Therkildsen.

Svækkede partnerskaber
- Regeringen har fokus på at skabe bedre rammer for de private virksomheder, så de kan udvikle sig. Ved ikke at løfte mulighederne for vandselskabernes også, så svækkes de partnerskaber, som skal finde de bedste løsninger indenfor vandteknologi til hjemmemarkedet og eksport.

Regeringen vil ifølge vækstplanen fremsætte forslag vedrørende særbidrag for særligt forurenet spildevand for at øge gennemsigtigheden og opmærksomheden på de økonomiske gevinster, virksomhederne kan opnå ved øget anvendelse af alternative rensemetoder.

Og det er et rigtig godt initiativ i vækstplanen, pointerer Lars Therkildsen. Han mener, at der længe har været et stort behov for tydeligere regler på området.

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet