Efter aftalen fik vi et glas øl

KL’s formand gør status på et langt forår med utraditionelle økonomiforhandlinger, som landede på årets Folkemøde. Næste års nulvækst overskygges af folkeskolereformen

økonomiaftale

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det var et usædvanligt langt forløb, der lå forud for regeringens og KL’s præsentation af aftalen om kommunernes økonomi i 2014 på sidste uges Folkemøde. Reelt startede forhandlingerne allerede i februar få dage, før regeringen offentliggjorde sin vækstplan. 

Siden da skulle lærernes arbejdstidsregler knæsættes, og sideløbende med de afsluttende forhandlinger mellem KL’s formandskab og regeringens top trak det parlamentariske spil om den stort anlagte folkeskolereform tingene i langdrag.

- Det her forår har været fuldstændig utraditionelt. For det første blev de store parametre lagt på plads med den forståelse, vi i januar indgik med regeringen, og vi accepterede de præmisser, vi blev budt. Det har været et meget spændende, men også langstrakt forløb, fordi vi samtidig har haft det her folkeskoleforløb inde over, siger KL’s formand Erik Nielsen (S).

En god fortælling

Kommunen møder ham på Folkemødet dagen, efter at økonomiaftalen blev præsenteret. De sidste ugers forhandlinger kulminerede med et noget utraditionelt pressemøde ved Hotel Gæstgiveren, hvor KL og Politiken afholdt flere fælles arrangementer.

Efter konfrontationen med det samlede korps af Christiansborg-journalister søgte ministre og KL-top tilbage til det dugbeklædte bord inde på hotellet for at samle op.

- Så fik vi lige talt lidt sammen mere uformelt over et lille glas øl, og det var ganske tiltrængt, siger Erik Nielsen.

Aftalen endte på mange måder som fortællingen om et stort løft af folkets skole. Men bag de ekstra penge til folkeskolen og det nære sundhedsvæsen gemmer der sig i realiteten en nulvækst-aftale, hvor der ikke engang kompenseres for den demografisk betingede udgiftsvækst.

Erik Nielsen er enig i, at aftalen er stram, men rammen til serviceudgifter skal ses i forhold til de sidste års mindreforbrug. Desuden mener han i modsætning til skolelederne, at folkeskolereformen er fuldt finansieret.

- Der ligger rigtig mange penge i den her aftale. Samtidig vil vi jo gerne have lærerne til at bruge noget mere af deres arbejdstid på at undervise, siger Erik Nielsen.

Carte blanche

Udover et permanent løft af bloktilskuddet på 407 millioner kroner er der oprettet en pulje på samlet 1,8 milliarder kroner til implementeringen af reformen, som skal fordeles over de kommende tre år. Resten skal findes ved at få lærerne til at undervise mere og som besparelser på pasning i SFO’erne.

Herudover blev regeringen og KL enige om at fjerne anlægsloftet og lade en eventuel regnskabssanktion være betinget af, om den samlede ramme for service og anlæg overholdes. Dermed er der i realiteten givet carte blanche til, at kommunerne frit kan omveksle yderligere mindreforbrug på velfærden til øgede anlægsudgifter.

- Det har ikke været udgangspunktet, men den situation kan opstå. Så kan det godt være, at man på den måde senere kan diskutere den samlede økonomi i forhold til driften. Og det vil formentlig være det, man kommer til at diskutere i starten af 2015, siger Erik Nielsen.

Med økonomiaftalen på plads kunne Erik Nielsen bruge resten af Folkemødet efter det planlagte skema. Både som debattør og som almindelig gæst, der benytter chancen til at hilse på gamle venner og stifte nye bekendtskaber. 

Og han foretrækker at kunne gentage turen til Bornholm de kommende år fremfor at skulle besøge Folkemødet andre steder i landet.

- Jeg går ikke ind for den diskussion om at flytte det rundt. Det gør man jo heller ikke med Skanderborg og Roskilde Festival. Nu synes jeg, at det fungerer godt her – bare vejret bliver lidt bedre, siger Erik Nielsen.:

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet