Effekten på landdistrikterne skal fremover altid beskrives i lovforslag. Det fortalte erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) ved en høring om landdistriktspolitik.   Foto: Lars Skaaning, Polfoto/arkiv
Effekten på landdistrikterne skal fremover altid beskrives i lovforslag. Det fortalte erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) ved en høring om landdistriktspolitik. Foto: Lars Skaaning, Polfoto/arkiv

Effekten på landdistrikter skal beskrives i alle lovforslag

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) havde en gave med til Landdistrikternes Fællesråd, da han forleden præsenterede regeringens nye plan.

Erhverv

Af Michael Kjærgård | [email protected]

Fremtidige lovforslag skal rumme en oversigt over en lovs effekter på landdistrikterne. Det fortalte erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) ved en høring om landdistriktspolitik, som blev holdt af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, Københavns Universitet og Landdistrikternes Fællesråd.

For sidstnævnte var tilsagnet en slags fødselsdagsgave på 20-års-dagen for fællesrådets stiftelse, konkluderede dagens ordstyrer, administrerende direktør John Wagner fra De Samvirkende Købmænd, og erhvervsministeren forudså da også selv tidligt i sin tale, før han kom til nyheden, at han havde noget at fortælle, som ville kunne få overskriften 'Landdistrikterne er meget tilfredse med regeringen'.

Fokus på hele landet

Den udtrykkelige indarbejdelse af landdistrikterne i lovgivningsarbejdet er et udtryk for regeringens fokus på vækst og udvikling i hele Danmark, sagde ministeren med henvisning til regeringens plan med netop den titel. En plan, der blev fostret af den daværende Venstre-regering, men som i dag finder fuld og enig støtte hos alle de nuværende regeringspartier, sagde Brian Mikkelsen, hvis Erhvervsministerium er det, som landdistrikterne hører ind under.

– Vækst og udvikling i hele Danmark er et meget vigtigt element i regeringsgrundlaget. Derfor er det også naturligt, at regeringen nu sørger for et styrket fokus på landdistrikterne i hele lovgivningsprocessen. Det gør vi ved at opdatere de relevante vejledninger, som bruges, når der laves lovgivning herhjemme, lød det fra Brian Mikkelsen.

Som endnu et eksempel nævnte han fremsættelsen for en måneds tid siden af et lovforslag om modernisering af planloven, som udmønter en aftale fra sidste år om samme emne, og i det hele taget levnede han ingen tvivl om, at landdistrikterne står højt på den politiske dagsorden, som også rummer nedsættelse af et udvalg for levedygtige landsbyer, der skal 'identificere og perspektivere udfordringer og løsninger' indenfor dette område, sagde Brian Mikkelsen.

Det styrkede fokus på landdistrikterne, som det kommer til udtryk i den kommende bestemmelse om en lovs effekter på landdistrikterne, vil blive indarbejdet i Justitsministeriets vejledning om lovforberedende arbejde, oplyste ministeren.

Land & by

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet