E-valg kan give højere udgifter

Kommunerne er ivrige for at modernisere stemmeafgivelsen ved valg, men der er ingen udsigt til økonomiske besparelser ved at gennemføre e-valg. Måske tværtimod, lyder vurderingen i en ny rapport fra Teknologirådet.

Modernisering

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Fintælling af valgstemmer vil fremover måske kunne klares af en maskine frem for af kommunale medarbejdere. Kommunerne har længe efterspurgt e-valg, og nu åbner Teknologirådet en dør på klem. De anbefaler forsøg med mobile valgsteder i mindst tre kommuner ved kommunalvalget i 2013. En arbejdsgruppe under rådet stiller sig dog skeptiske i forhold til, hvor meget man reelt set ville kunne spare med indførelse af elektronisk afstemning.

”Vi vurderer på nuværende tidspunkt ikke, at der er noget som helst at komme efter rent økonomisk. Fordelene ved e-valg er at finde andre steder. For eksempel ved forøget deltagelse og fleksibilitet for vælgerne,” siger chefkonsulent Henning Mortensen fra Dansk Industris it-tele-branchefællesskab, DI ITEK. Arbejdsgruppen, hvor Henning Mortensen sidder, skriver derimod i rapporten, at e-valg i det mindste på kort sigt vil kunne betyde en forøgelse af de samlede udgifter. 

Billigere fintælling

Men der er tale om et meget løst skøn, understreger Henning Mortensen. Desuden ses kun på selve stemmeafgivelsen. Dermed inddrages ikke mulige besparelser før og efter selve stemmeafgivningen.

Netop her kan der være et effektiviseringspotentiale, mener borgmester i Rødovre Erik Nielsen (S), der også er formand for KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg.

”Man vil for eksempel kunne spare en lang række ekstraomkostninger på optællingen i løbet af aftenen, natten og næste dags morgentimer,” siger Erik Nielsen, der står i spidsen for KL’s udvalgsarbejde med digitalisering.

Besparelsen på kontrolarbejdsgange bliver også fremhævet af chefen for borgerservice i Aarhus, Lene Hartig Danielsen. Som eksempel nævner hun, at der medvirker cirka 300 mennesker ved en fintælling af stemmer i Aarhus Kommune.

En beregning lavet af firmaet Aion er da også noget mere positiv end vurderingen fra Teknologirådet. Her har man forsøgt at lave et estimat på den samlede valghandling.

”Hvis man benytter et modulopbygget valgsystem med dedikeret hardware til de sikkerhedsmæssigt mest kritiske dele, så viser de beregninger vi har lavet på vores udstyr, at det i hvert fald ved tredje valg vil kunne hænge sammen,” siger partner i Aion Jacob Gyldenkærne, der sammen med Siemens har lavet et valgsystem kaldet ­Assembly Voting. 

Han medgiver, at det er meget svært at skabe samlet overblik over alle omkostninger, fordi der er mange usikre variable, men en stor del udgifter går til anskaffelse af hardware, og her er prisen inden for de sidste par år faldet betragteligt. Derfor tror han, at business-casen allerede om nogle år ser bedre ud.

Aarhus vil udfordre

Selv om økonomien er en facet i e-valg, så er en mere smidig og brugervenlig valghandling dog stadig det vigtigste argument for elektronisk stemmeafgivelse, mener  Erik Nielsen og Lene Hartig Danielsen. De har i flere år efterspurgt forsøg med e-valg.

”Der er en forventning om, at kommunerne udfordrer arbejdsgange samt moderniserer og effektiviserer arbejdsgange. Den opfordring tager vi alvorligt også i Aarhus Kommune, så hvorfor skulle vi ikke turde udfordre den her arbejdsgang? siger Lene Hartig Danielsen.

Det gør man nu i Aarhus. I samarbejde med Aion og Siemens skal Aarhus, Frederiksberg og nu også København teste e-valg ved blandet andet det snarlige folketingsvalg for at undersøge mulighederne for at lave en troværdig elektronisk valghandling.

Det sker uafhængigt af anbefalingen fra Teknologirådet om forsøg med valgbusser i 2013. Både Erik Nielsen og Henning Mortensen forventer stor interesse for at medvirke i disse forsøg.

”Hvis Indenrigsministeriet kommer i gang med det her, så har jeg et billede af, at kommunerne vil stå i kø for at få lov til at være blandt dem, som tester det her, og det er altså uanset, om der er penge at spare ved det her eller ej. Simpelthen fordi man kan give en bedre service,” siger Henning Mortensen.

For bedre at få belyst det økonomiske aspekt har Teknologirådet bedt Indenrigsministeriet om i år at lave en mere tilbundsgående undersøgelse heraf.

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet