Dyster stigning i udsættelser

På syv år er der sket mere end en fordobling i antallet af mennesker, der sættes på gaden af fogeden, fordi de ikke kan betale deres husleje. 2009 ser ud til at slå alle rekorder, og udsigterne for 2010 er også dårlige.

Social

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

 

 

Mens vi venter på de officielle tal fra Domstolsstyrelsen, melder flere af landets største boligselskaber nu om endnu en rekord i antallet af gange, de har måttet tilkalde fogeden for at få sat en lejer på gaden. 

I 2008 var landets fogeder med til at sætte 3.762 lejere på gaden. I løbet af første halvdel af 2009 blev 2.080 sat ud. Medregnes udsættelsessager, hvor fogeden ikke nåede at blive indblandet, er antallet af sager betydeligt højere. I løbet af efteråret meldte flere af landets største boligselskaber, at de ikke oplevede den sædvanlige nedgang i antallet udsættelser, som de ellers plejer at se i årets anden halvdel.

Tværtimod gik udviklingen den anden vej. Og nu lyder melding fra tre af landets største boligselskaber, Lejerbo, KAB og Boligkontoret Danmark, at 2009 slår alle tidligere rekorder. KAB administrerer omkring 50.000 lejemål i hovedstaden, og her er der sket en stigning på 25 procent fra 2008 til 2009.

”Tallene er desværre stærkt foruroligende. Vi havde håbet, at udviklingen faktisk var begyndt at vende, men i stedet har vi set en voldsom stigning, og 2009 er uden sidestykke blevet det år med flest sager,” siger administrerende direktør for KAB Jesper Nygård.

Også Lejerbos direktør, Palle Adamsen, fortæller, at de har måttet sætte flere ud i 2009 end året før. Det samme billede gør sig gældende for Boligkontoret Danmark, hvor stigningen i hovedstadsområdet alene har været på over 40 procent. 

”Stigningen har været mest markant i hovedstaden, men den har slået igennem over en bred kam. Og det ser ud til at fortsætte. Allerede nu har vi sendt 20 procent flere rykkere ud i år, end vi plejer,” siger Michael Demsitz, administrerende direktør for Boligkontoret Danmark.

Utilstrækkelig lovgivning

De rekordmange udsættelser skal ses i lyset af en konstant stigning fra år til år, siden Domstolsstyrelsen begyndt at føre statistik på fogedsagerne i 2002. Reelt set bliver betydeligt flere sat ud af deres lejlighed, end antallet af fogedsager viser. Mange flytter nemlig frivilligt fra deres lejlighed, hvis udsættelsen truer, fordi en fogedsag hurtig kan blive dyr. Derfor ligger det reelle antal udsættelser i 2009 et sted mellem de omkring 4.000 fogedsager og de over 20.000 sager, domstolene har afsluttet i løbet af året.

Regeringen har af flere omgange justeret lovgivningen for at imødekomme problemet. Senest i sommer, hvor boligselskaberne blandt andet blev pålagt at meddele kommunerne, når en fogedsag var sat i gang. 

En tidlig indsats er ifølge Gunvor Christensen, ph.d. fra Det Nationale Center for Velfærdsforskning (SFI), afgørende for kommunernes mulighed for at hjælpe de mennesker, der er kommet i problemer. Alligevel tvivler hun på, at den nye lovgivning er tilstrækkeligt til at løse problemet.

”De seneste ændringer skal have tid til at virke. Men det er store strukturelle kræfter, man er oppe imod. Og den her lovgivning er først og fremmest rettet mod den enkelte. Det giver lidt sig selv, at det ikke kan kompensere for den krisetid, samfundet er i, hvor det jo ikke bliver lettere at få et job, og huslejen fortsætter med at stige, uden at der sker noget løft af overførelsesindkomsterne,” siger Gunvor Christensen. :

 

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet