Dyre enkeltsager koster over en milliard

De meget dyre enkelt sager på socialområdet koster kommunerne over en milliard kroner om året. Og de er kommet for at blive. Et styrket sam arbejde kan dog nedbringe antallet og udgifterne.

Rammeaftaler

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Kommunerne i fire af landets fem regioner har tilsammen udgifter for over 900 millioner kroner til omkostningstunge enkeltmandsprojekter og såkaldte særforanstaltninger til handicappede og psykisk syge børn og voksne.
Medregnes kommunerne i den sidste region, må udgifterne forventes at runde en milliard kroner. Det viser Kommunens opsummering af de nyeste regionale redegørelser, der er lavet på området.
I medierne er det især de ekstraordinært dyre sager, hvor enkelte meget voldelige borgere bliver mandsopdækket af et helt hold pædagoger, der er løbet med opmærksomheden. Men selv om sådanne meget udgiftstunge foranstaltninger kan koste en enkelt kommune op mod ti millioner kroner, så er det ikke nødvendigvis dem, der vejer tungest i den samlede økonomiske vægtskål.
”Når vi snakker de helt dyre foranstaltninger, som koster mange millioner kroner, så har vi ikke belæg for at sige, at der findes ret mange af dem. Der er nogle enkelte, og nogle af dem vil også være midlertidige foranstaltninger, der måske kun løber i et halvt år eller mindre,” siger Hanne Marie Kristensen fra Vidensteamet.
Dyre løsninger i kort tid
Hun udtaler sig med udgangspunkt i en undersøgelse, Vidensteamet offentliggjorde i juni, der så på særforanstaltninger til udviklingshæmmede, senhjerneskadede og udviklingsforstyrrede voksne. Vidensteamet fandt 171 særforanstaltninger oprettet til enkeltpersoner, som samlet koster 523 millioner kroner årligt.
Af disse er ’kun’ hver femte egentlige enkeltmandsforanstaltninger, mens de øvrige er oprettet på eksisterende institutioner, enten blot på samme matrikel eller i samme bygninger.
En opgørelse over særligt dyre foranstaltninger fra kommunerne i Midtjylland bekræfter, at jo dyrere en indsats er, jo kortere tid vil den også løbe over. De allerdyreste har en varighed på under tre måneder og koster over det dobbelte af de længerevarende indsatser.

Vigtig visitation

Hanne Marie Kristensen mener, at det er muligt at reducere antallet og udgifter til de allerdyreste foranstaltninger. Det kræver et tæt samarbejde på tværs af kommuner og med regionerne. Men særforanstaltninger oprettet til enkelte personer kan ikke undgås.
”Under hensynstagen til den individuelle problemstilling, kan der være rigtig meget at hente ved at samle de her særforanstaltninger. Men det er klart, at man er nødt til at tage hensyn til, hvad det er for en problemstilling, den enkelte borger har. Det er ikke alle borgere, det vil kunne lade sig gøre at samle i et tilbud unde samme tag som andre,” siger Hanne Marie Kristensen.
Den vurdering deles af formanden for kommunekontaktrådet i Midtjylland, Anders G. Christensen (V). Han har været med til at løfte et udviklingsarbejde i gang gennem de sociale rammeaftaler, der udarbejdes med regionen.
”Det handler både om at samle de foranstaltninger, men også om, hvordan man undgår dem. De opstår jo ikke bare fra den ene dag til den næste. For kommunerne er nøglen visitationen. Det rigtige match fra første færd vil betyde, at vi undgår nogle af de her sager, og at vi kan undgå uplanlagte tillægsydelser, som får budgetterne til at skride,” siger Anders G. Christensen.

 

Regionale opgørelser over dyre særforanstaltninger og tillægsydelser til enkelte borgere

REGION SYDDANMARK

 • 245 særydelser til børn, unge og voksne.
 • 25 særydelser koster over 3 mio. kr. årligt.
 • Samlede årlige omkostninger i 2009 var 231 mio. kr.

REGION NORDJYLLAND

 • Ingen officiel redegørelse.
 • Nordjyske Stiftstidende har ringet rundt til de 11 kommuner, som samlet har 32 tilbud, der koster samlet 115 mio. kr.

REGION SJÆLLAND

 • Ingen officiel redegørelse, men regionen vurderer, at den ikke skiller sig ud fra de øvrige.

REGION MIDTJYLLAND

 • En opgørelse har fundet 261 dyre enkeltforanstaltninger til børn og voksne.
 • 97 voksne med et gennemsnitsudgift på på 1,7 mio. kr. og 123 børn med et gennemsnitsudgift på 1,2 mio. kr.
 • Samlede udgifter er 312,5 mio. kr.

REGION HOVEDSTADEN

 • En opgørelse har fundet 60-70 personer (børn som voksne) i ’solisttilbud’ til over 2 mio. kr. om året og 44 tilfælde af særtakster på over 1 mio. kr. Det koster tilsammen (mindst) 242,6 mio. kr.

I ALT

 • Samlede omkostninger uden Region Sjælland: 901 mio. kr.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet