Dropper kul til fordel for biomasse

Kommunen skal forsynes med grøn varme og industrien med grøn damp baseret på lokalt affald og biomasse. Den plan har nu skabt et nyt samarbejde i Kalundborg

Energi

Af Redaktionen | [email protected]

Kalundborg Kommunes affald og biomasse fra både industri, landbrug og husholdning skal omdannes til grøn energi og varme. Det er visionen for et nyt samarbejde mellem DONG Energy, Novo Nordisk, Novozymes, Kalundborg Varmeforsyning og Kalundborg Kommune, der nu analyserer mulighederne for et bæredygtigt koncept med nye teknologier. Projektet kaldes KINEC, som står for Kalundborg Integrated Energy Concept.

- Projektet her illustrerer, hvordan et langvarigt lokalt samarbejde kan føre til et innovativt koncept, som vil være det første af sin art i verden. Og jeg er utrolig glad for, at vi nu har besluttet i fællesskab at analysere ideen til bunds, siger koncerndirektør i DONG Energy, Thomas Dalsgaard.

Grundideen er, at Asnæsværket skal ombygges til at fyre med blandt andet lokalt produceret biogas fra gylle, halm, spildevandsslam og husholdningsaffald. 

Derudover vil to nye teknologier udviklet af DONG Energy - samt et eller flere konventionelle biogasanlæg - indgå i projektet.


Grundpillen for grøn teknologi
Formålet er at sikre en bæredygtig udnyttelse af biomassen, hvor man trækker al energien ud af biomassen, inden man fører den tilbage til landbrugsjorden som brugbar gødning.

Det passer godt ind i Kalundborg Kommunes vision om en grøn industrikommune.

- Særligt det, at det er demonstrationsteknologier, der sammen med biogas skal være grundpillen, gør det til et initiativ, der igen sætter fokus på Kalundborgs position som udviklingsbase for ny grøn teknologi, og som bidrager væsentligt til de aftaler, kommunen har indgået omkring reduktion af CO2, siger Kalundborgs borgmester Martin Damm (V).

Novo Nordisk har som en af partnerne en ambition om, at al den energi, som bruges på fabrikken i Kalundborg, skal komme fra vedvarende energi. Det bliver realiseret i klimapartnerskabet, som selskabet indgik med DONG Energi i maj 2007. Og med virksomhedens tradition for at indgå partnerskaber har det været naturligt at se mod DONG Energy og de andre klimapartnere i Kalundborg, for at finde en fælles løsning.

- Vi har store forventninger til, at vi i samarbejde med parterne i projektet kan opnå en bæredygtig, grøn forsyning af damp og varme. Vores eget gærslam, et affaldsprodukt fra gæringer af insulin, er særdeles velegnet til produktion af biogas, siger produktionsdirektør i Novo Nordisk Per Valstorp.

Erstatte fossile brændstoffer
DONG Energy har således også indgået partnerskaber med Novozymes og Kalundborg Kommune, og partnerskaberne har været en vigtig drivkraft i visionerne om at skabe en bæredygtig og fremtidssikret løsning. Hos Novozymes ser man projektet som endnu et skridt mod energibesparelser og med perspektiver for et bioraffinaderi på længere sigt.

- KINEC-projektet er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge rest-biomasse til at erstatte de fossile brændstoffer. Med et skarpt fokus på energibesparelser i vores produktion udleder vi i dag mindre CO2 end tidligere fra vores produktion, og projektet her kan blive endnu et godt skridt på den vej, siger Flemming Funch, direktør for Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø i Novozymes.

Kalundborg Varmeforsyning efterspørger grøn varme, og er med i projektet for blandt andet at få belyst mulighederne for at levere grøn fjernvarme uden væsentlige prisstigninger.

-Aftalen skal naturligvis kunne konkurrere med alternative varmeformer og ikke afstedkomme væsentlige prisstigninger for forsyningens kunder, siger Kalundborg Forsynings direktør, Torben Jørgensen.

Parterne har netop besluttet at igangsætte en analysefase, der vil forløbe frem til december 2012. Hvis projektet realiseres tænkes anlæggene opført over en årrække, således at varmen delvist kan produceres på grøn gas allerede fra omkring 2016 og i 2020 vil være fuldt udrullet.

tsp 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet