Driftsudgifter vokset med 18 mia. kr.

De kommunale udgifter til service og overførelser var i 2012 på over 360 mia. kr. viser foreløbige regnskabstal

REGNSKABER

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

De kommunale udgifter er er steget med adskillige mia. kr. fra 2011 til 2012 viser netop offentliggjorte foreløbige regnskabstal fra Danmarks Statistik. Tallene skal dog læses med en række forbehold.

Blandt andet er alle tal opgjort i løbende priser. Ligesom at der ikke er korrigeret for meropgaver eller ændringer i finansieringssystemet, som er af mere regnskabsmæssige karater, men som alligevel slår ud.

- 107 mia. kr. gik i 2012 til overførelsesindkomster, hvilket er fem mia. kr mere end 2011.

- Kommunernes sundhedsudgifter er vosket med godt otte mia. kr. Detr er dog først og fremmest et udtryk for omlægning til ren aktivitetsbestemt medfinansiering af regionerne.

- Udgifterne til voksne med særlige behov var i 2011 på 63 mia. kr. og i 2012 på 64,6 mia. kr.

- Tilsvarende er udgifter til børn og unge gået fra knap 92 mia. kr. til lige over 92 mia. kr.

- De samlede anlægsudgifter var i 2011 på 15,8 mia. kr. og i 2012 på 17,6 mia. kr.


Det understreges, at tallene er foreløbige. Se oversigten her.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet