DONG Energy sælger grøn aflad

Flere kommuner planlægger at købe strøm fra vindmølleparken Horns Rev 2 for at støtte vedvarende energi. Spildte penge lige i foret på DONG Energys lommer, lyder det fra flere organisationer.

Tema: Klima

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Intentionerne er glimrende. Kommunerne vil være grønnere. Derfor har fire af dem indgået en klimapartnerskabsaftale med DONG Energy. Det er en hensigtserklæring, der skal skabe rammerne for et tæt samarbejde om blandt andet energieffektivisering. Men herfra knækker kurven særligt for Kalundborg og Ballerup, der som delaftale har besluttet sig for at købe al deres strøm fra vindmølleparken Horns Rev 2. Vedvarende energi, som de skal betale ekstra for. Problemet er, at kommunerne ikke får mere grøn energi ud af det, men alligevel bryster Kalundborg og Ballerup sig flittigt af deres grønne profil. Det får klima- og energimedarbejder Søren Dyck-Madsen fra Det Økologiske Råd til at reagere. ”De markedsfører sig med en falsk glorie,” siger han.

Rådet anbefaler kommuner ikke at købe strøm fra eksisterende vindmølleparker som Horns Rev 2, da de får nøjagtigt det samme strøm ud af stikkontakterne som alle andre. Forskellen er blot, at de kan notere mere grøn strøm på regnskabet, mens alle andre får sortere strøm på papiret.

Alligevel overvejer også Albertslund og Fredericia at købe strømmen. Det på trods af, at der er stor usikkerhed om, hvad skatteborgernes penge reelt går til.

”De går til virksomheden DONG, og det kan være, at de går til at bygge kulkraft i Tyskland, det kan være, at de går til at forske i CO2-lagring i undergrunden i forbindelse med kulkraft, eller det kan være, at de går til nogle vindmøller. Vi ved det ikke,” siger miljø- og klimamedarbejder Christian Poll fra Danmarks Naturfredningsforening.

Ingen revisorpåtegning

Kalundborg har indgået en aftale om at betale en merpris på cirka 380.000 kroner om året fra år 2010. Spørgsmålet er, hvor de penge forsvinder hen i DONG Energy.

”Det er jo enormt svært at gøre op. DONG Energy er en meget stor virksomhed, og med vores ambitioner om drastisk at reducere vores CO2-udledning vil rigtig, rigtig mange af vores penge gå til vedvarende energi, men revisorpåtegningen kan du ikke finde nogen steder,” siger Allan Schefte, der er markedsdirektør i virksomheden.

Om kommunernes penge betyder flere vindmøller og mere vedvarende energi, er det dog svært at finde ud af.

”Vi har en meget ambitiøs plan, og det er rigtigt, at vi nok under alle omstændigheder ville følge denne plan. Men jo mere hjælp, vi kan få fra vores visionære partnere, jo større er muligheden for, at det går hurtigere med at få mere vedvarende energi,” forklarer Allan Schefte.

Handler om signalværdi

Han pointerer da også, at en væsentlig del af værdien for kommunerne er muligheden for branding og at sende et politisk signal. Og det hjælper DONG Energy dem med. Både de og Ballerup skriver i en pressemeddelelse, at ekstraprisen på strømmen har skabt fundamentet for vindmølleparken. En formulering, der har medført kritik, fordi Horns Rev 2 er blevet til på en beslutning i Folketinget, og derfor ville have eksisteret uanset hvad. 

I Danmarks Naturfredningsforening giver man i det hele taget ikke særligt meget for signalværdien. 

”Hvis man gerne vil signalere, at vi som kommune vil have mere vedvarende energi end den, regeringen sætter i værk, så er det her en dårlig måde at gøre det på. Så er det spildte penge. Men hvis man gerne vil pynte på sit regnskab, så er det helt i orden,” siger Christian Poll.

Ballerups borgmester, Ove E. Dalsgaard (S), mener ikke, der bliver tale om spildte penge.

”Vi er med til, at der kommer efterspørgsel efter vedvarende energi, og jo hurtigere strømmen bliver solgt, jo før vil vi se den næste vindmøllepark.”

Falsk reklame

Søren Dyck-Madsen fra Det Økologiske Råd er ikke helt enig i det ræsonnement.

”Det at købe grøn strøm fra eksisterende vind eller vand har ingen effekt på, om den vedvarende energi bliver budt ind på markedet eller ej. Det er ikke, ligesom når man køber tomater og citroner, at udbuddet så følger efterspørgslen,” siger han.

DONG Energy er gået så langt i sin branding, at man på sin hjemmeside også nævner Fredericia og Albertslund som kommuner, der har brugt pengene fra deres energibesparelser på ”indkøb af vedvarende energi fra Horns Rev 2”. Det er blot ikke tilfældet. De to kommuner har endnu ikke truffet den politiske beslutning herom. De var derfor også overraskede, da avisen Kommunen ringede dem op.

”Det er jeg ikke bekendt med, men kommunen har tidligere tilkendegivet at være interesseret i at købe strøm herfra, og det er formentlig årsag til misforståelsen,” siger miljø- og planchef Lars Christensen i Albertslund.

Allan Schefte erkender, at det måske er at strække en mulig hensigt lige langt nok.DONG Energy vil derfor se på hjemmesidens formulering en ekstra gang.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet