DONG: Afkast vigtigere end klima

Koncerndirektør Thomas Dalsgaard fortæller, hvorfor DONG ikke vil konvertere til biomasse for enhver pris

KLIMA

Af Anne Skjerning | [email protected]

Kommuner og store energiselskaber er i strid om, hvem der skal betale for omstilling til miljøvenlig energi fra biomasse. Energiselskabet DONG er klar til at skrotte sit officielle klimamål om at bruge biomasse i stedet for kul, hvis de kommunale varmeselskaber ikke vil betale nok for at omstille deres kraftvarmeværker til biomasse.

Her fortæller koncerndirektør Thomas Dalsgaard, hvorfor DONG ikke vil konvertere til biomasse for enhver pris.

I siger, at hvis I ikke får en rimelig andel i afgiftsfordelen, så kan det ikke betale sig at konvertere. Vil det sige, at der så ikke vil ske nogen konvertering?
Det er jo en samlet kontrakt, hvis vi dels skal blive enige om, hvordan vi deler afgiftsfordelen, dels hvordan omkostninger ved at drive anlæg og omkostninger til anlægsinvestering fordeles. Så der er en hel del håndtag, man skal blive enige om, hvor afgiftsfordelen bare er ét af de håndtag.


Høringssvaret fra Dansk Energi siger ret klart, at hvis der ikke er den forhandlingsmulighed, er der ingen konvertering.
Det er også korrekt. Givet at alt andet er omkostningsbestemt, er det klart, at hvis jeg skal have en forretning ud af den investering, så kan det kun komme derfra.


Biomasse er en vigtig del af det klimamål, DONG har som virksomhed: I skal vel leve op til de mål  uanset hvordan den lov ender ud?
Ja, det er jo vores strategi og vores ambition. Men det er klart: vi vil ikke leve op til målene for enhver pris. Vi har en forretning, vi skal drive.


Hvad er målene så værd? Som udenforstående ved man ikke, der er forbehold?
Det er der jo i enhver forretning. Enhver strategi er baseret på, at du samtidig kan drive en forretning med det. Vi er fortrøstningsfulde om, at vi skal nå klimamål med eller uden konverteringer. Det er jo vores ambition. Og vi er i øvrigt foran planerne, hvis du studerer vores kurver. Vi er pænt i vej i forhold til vores 2020-målsætning. Men hvis det at nå vores mål indebærer, at vi går konkurs, så må vi jo agere som en forretning. Det er jo ikke anderledes end alle andre, der har en strategi om, at de vil et eller andet. Det er en forudsætning, at du kan basere en forretning på det.


Men biomasse er jo en helt central ting, som jeg læser det?
Det er en helt central ting, men i yderste konsekvens: hvis vi ikke kunne komme videre med biomasse og ikke kunne blive enige med varmekunden, og der ikke er noget elmarked, der bærer vores anlæg oppe, så kunne vi være nødsaget til at lukke vores anlæg. Så ville vi også nå vores mål, kan du sige.


Så der er en række forudsætninger for, at I kan nå jeres klimamål?
Ja, det er klart.


Men det har I ikke skrevet ind i jeres klimapolitik, at I kan nå målet under den og den forudsætning?
Der er en formålsparagraf ved DONG, at vi skal agere som en kommerciel virksomhed – det er en forudsætning for al vores aktivitet.


Så man skal læse bæredygtighedspolitikken i det lys?
Ja, det skal man.


Men normalt, når man sætter sig et mål som virksomhed, så må man vel også være indstillet på, at det kan koste at nå det mål – f.eks. et klimamål. Er I ikke indstillede på, at det kan koste jer noget?
Jo, det kan du sige. Det, der er vigtigt for os, er, at vi tror på, at vi kan nå klimamålet – samtidig med at vi kan drive en forretning, som er sund. Derfor har vi lagt os foran alle vores konkurrenter i den her omstilling fra at være primært fossilbaseret til at være primært vedvarende energibaseret. Men de investeringer, vi foretager, skal hver især skabe værdi for DONG. Vi foretager ikke investeringer, som er tabsgivende.


Men må det gerne koste noget for jer at implementere jeres klimamål?
Sådan mener jeg ikke, at det kan stilles op. Det jeg siger er: Vores ambition er, at vi når vores klimamål på en måde, så der også skabes en forretning ud af det.


Så det skal både være en god forretning og godt for klimaet. Hvis det ikke er en god forretning, så må man altså tilsidesætte klimahensynene i DONG?
Så må man finde nogle andre måder at nå målene på.


Altså: hvis man ikke kan konvertere til biomasse?
Så må man se på alternativer.


Men hvis man ser på målet i 2020, er der så overhovedet noget alternativ, fordi biomasse er så effektivt?
Ja, så er det som jeg siger: et radikalt og dramatisk alternativ er, at vi bare lukker vores kulkraftværker. Så når vi med sikkerhed målet.


Hvis du siger, at biomassekonvertering ikke kan lade sig gøre, hvad er så alternativet?
Det kunne være mere vind.


Men det giver jo ikke varme?
...Nænæ, men en stor risiko er, at hvis biokonverteringerne ikke lykkes, så bygger varmekunderne deres egne anlæg, der fyrer med halm eller hvad ved jeg. Så står vi med nogle anlæg, som alene skal bæres oppe af et elmarked, som ikke kan bære dem oppe.

Klima

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet