Discount-anbringelser i Morsø var for billige

Morsø har længe brystet sig af at anbringe på institutionen Villa Ville Kulla til lavpris med gode resultater. Men den tidligere leder kalder den officielle version for et skønmaleri, og under overfladen lurer historien om en institution i en ”skibbrudslignende tilstand”.

Social

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Ambitioner og armbevægelser adskiller sig fra, hvad fordommene normalt siger om nordjyder. Morsø Kommune modtog i december måned knap en million kroner fra Momsfonden til et forskningsprojekt, som skal se nærmere på arbejdet med anbragte børn på institutionen Villa Ville Kulla. I ansøgningen til Momsfonden beskrives forventningerne til, hvad denne forskning vil føre med sig, med stor entusiasme.

”Resultaterne og effekten af dette vil givet være, at flere – om ikke alle – kommuner i Danmark vil vælge samme model,” lyder det.

Siden 2006 er stort set alle anbringelser i Morsø sket på institutionen Villa Ville Kulla, der både rummer en afdeling for forældre med spædbørn og en afdeling for børn og unge fra 0 til 18 år. Modellen har fået megen omtale i medierne, især fordi den ifølge kommunen har kunnet reducere udgifterne til anbringelser fra at have kostet op til 1,8 millioner kroner til en gennemsnitspris på 400.000 kroner. Dette samtidig med at der opnås målbare positive resultater, som kommunen ellers ikke har kunnet opnå ved almindelige anbringelser.

De samme argumenter gentages i ansøgningen til Momsfonden, der er sendt af sted i efteråret 2009. Som en del af ansøgningen er vedlagt en beskrivelse af de gode resultater, stedet har for de 18 børn og tre familier, som indtil videre har boet der. Skrevet af familiechef Anne Løngaa og den tidligere leder på Villa Ville Kulla, Ulla V. Jensen. 

Pyntede beskrivelser

Sagen er bare, at det ikke gives et retvisende billede af stedets reelle resultater og økonomi. Servicedirektør i Morsø Poul Erik Olsen erkender over for kommunen, at gennemsnitsudgifterne til en anbringelse nu reelt er 50 procent højere, end de hidtil er blevet fremstillet. Samtidig fortæller den tidligere leder på Villa Ville Kulla, at de entydigt positive beskrivelser af stedets resultater, der er blevet fremført i medierne såvel som ansøgningen til Momsfonden, dækker over en betydeligt mere broget virkelighed.

”Jeg var selv med på sidelinjen, da en del af de beskrivelser blev lavet i forbindelse med indenrigsminister Karen Jespersens besøg i august 2008. De skulle få stedet til at fremstå som en succes, men det blev lidt af et skønmaleri. Der var naturligvis flere gode eksempler på børn, der fik det rigtig godt, men virkeligheden var langtfra så entydigt positiv, som det kom til at lyde,” siger Ulla V. Jensen.

Hun blev afskediget som leder i februar 2009, da det kom frem, at der var store problemer med arbejdsmiljøet på Villa Ville Kulla. Problemer, som ifølge arbejdspsykolog Christian Løkkes efterfølgende undersøgelse, som kommunen har fået aktindsigt i, kunne skyldes såvel institutionens leder samt forvaltningen over hende og de rammer for arbejdet, der blev udstukket herfra.

Ren opbevaring

Efter at have brugt næsten en måned på at interviewe omkring 30 ansatte med tilknytning til Villa Ville Kulla, kom de krasse sammenfatninger fra arbejdspsykologen af de ansattes oplevelse af stedet.

”Villa Ville Kulla har været et prestigeprojekt for både Anne Løngaa og Ulla V. Jensen, og vigtigst af alt var, at projektet udadtil skulle se ud som en succes. Alle pædagogiske tanker måtte vige for praktiske problemer. De ringe vilkår, som er tildelt stedet, har reduceret arbejdet til ’opbevaring’ af børn.”

I forlængelse heraf afviser de ansatte, at den miljøterapi, som er stedets varemærke, reelt bliver praktiseret. Konklusionen lyder, at Villa Ville Kulla efter 2½ års virke er endt i en ”skibbrudslignende tilstand”, og stedet betegnes som en ”psykisk usund” arbejdsplads. De ressourcer, der har været til rådighed, har ifølge de ansatte kun rakt til at få hverdagen for børnene til at se ”tålelig” ud, og det skabte frustrationer.

Nye besparelser

Den afskedigede leder Ulla V. Jensen erkender, at hun på nogle områder har svigtet som leder. Men forklarer det med det pres, hun blev udsat for med de stramme økonomiske rammer og fra ledelsen i familieafdelingen.

”Jeg må jo leve med kritikken. Men det var en daglig kamp at få tingene til at hænge sammen, samtidig med at budget, ansættelse og visitation til stedet blev foretaget fra familieafdelingen uden om mig,” siger Ulla V. Jensen.

Servicedirektør Poul Erik Olsen siger, at der er taget hånd om de problemer, der var blandt de ansatte på Villa Ville Kulla. En ny leder er ansat, og der har været et tæt samarbejde med fagforbundet SL om at rette op på forholdene. Han afviser, at det psykisk usunde arbejdsmiljø skulle have haft nogen betydning for de udsatte og sårbare børn, der er anbragt på stedet. Men han erkender, at det har kostet en del penge. Derfor vil kommunen reducere Villa Ville Kullas budget med 1,1 million kroner i 2010.

”Det vil stadig stille stedet økonomisk bedre end udgangspunktet for 2009. Så vi mener, det er en fuldt forsvarlig prioritering. Men vi må jo så sige, at vores gennemsnitlige udgifter til en anbringelse på Villa Ville Kulla oven på alt det her løber op i omkring 600.000 kroner,” siger Poul Erik Olsen. 

Af flere omgange har kommunen beskrevet en alvorlig konflikt omkring familieafdelingen i Morsø. Trods gentagne henvendelser har det ikke været muligt at få en kommentar fra familiechef Anne Løngaa. 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet