Sygehusdirektør ved Nykøbing F. Sygehus, Arne Cyron, vender den 1. september tilbage til den patientbehandling som ledende overlæge på medicinsk afdeling på Amager/Hvidovre Hospital.
Sygehusdirektør ved Nykøbing F. Sygehus, Arne Cyron, vender den 1. september tilbage til den patientbehandling som ledende overlæge på medicinsk afdeling på Amager/Hvidovre Hospital.

Direktører fyret, ny kommunikationschef og sygehusdirektør vil tilbage som læge

Ugens navne – kort og godt

Netværk

Af Redaktionen | [email protected]

Ringsted

Henter børnecenterchef i Vordingborg

Det bliver den 52-årige Annika Hermansen, der bliver ny børnecenterchef i Ringsted Kommune og dermed får ledelsesansvaret for ledere og medarbejdere på tværs af dagtilbud, børne- og familierådgivningen samt sundhedstjenesten.

Annika Hermansen tiltræder den 1. juni og kommer senest fra en stilling som børne- og familiechef i Vordingborg Kommune.

Hun er oprindelig lærer, siden uddannet psykolog og har senest taget en masteruddannelse i offentlig ledelse. Hun har tidligere været ansat i Ringsted som voksenunderviser, oplyser kommunen.

Vordingborg

Børne- og kulturdirektør fyret

Børne- og kulturdirektør Lisbeth Mogensen er fortid i Vordingborg Kommune, oplyser kommunen.

Farvellet sker i form af en gensidig aftale, men kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune levner ingen tvivl om, hvem der har taget initiativet:

- Desværre er de faglige resultater på folkeskoleområdet ikke tilfredsstillende, og der er ikke længere den nødvendige tiltro til, at Lisbeth Mogensen er den rette profil til fremadrettet at sikre de ønskede forbedringer på netop dette vigtige område, siger kommunaldirektøren i en kommentar.

Lisbeth Mogensen kom til Vordingborg Kommune for seks år siden og har i den tid 'skabt mange flotte resultater indenfor sit ansvarsområde, og ydet en meget stor indsats for at få gennemført omstillinger og reformer på kommunens samlede børn- og ungeområde', lyder det derudover fra Lau Svendsen-Tune. Men altså ikke nok til, at samarbejdet kunne fortsætte.

Arbejdet med at finde en afløser til posten forventes at forløbe på en måde, så en ny direktør kan tiltræde 1. august.

Helsingør

Fyrer kulturdirektør

Økonomiudvalget i Helsingør Kommune har onsdag besluttet at indlede afskedigelsessag mod direktør Marianne Hoff Andersen, skriver Sjællandske.

Begrundelsen er, at Økonomiudvalget har mistet tilliden til Marianne Hoff Andersen, oplyser Helsingør Kommune i en pressemeddelelse sendt til Frederiksborg Amts Avis onsdag formiddag. Marianne Hoff Andersen får nu lejlighed til at give sit syn på sagen, inden byrådet senere tager endelig stilling til sagen.

Marianne Hoff Andersen, der tiltrådte i 2013, er fritaget for tjeneste indtil videre.

Høje-Taastrup

Ny kommunikationschef

Høje-Taastrup Kommune har - blandt 47 ansøgere - valgt Peter Høyer som kommunens nye kommunikationschef.

Peter Høyer kommer fra en stilling som særlig rådgiver i Udenrigsministeriet og har tidligere været pressechef i Uddannelses- og Forskningsministeriet og i Skatteministeriet, ligesom han har været særlig rådgiver for to skatteministre.

Han er uddannet journalist og civiløkonom, har tidligere været presseansvarlig hos Codan Forsikring, kommunikationschef hos Ernst & Young og desuden været ansat hos Danmarks Radio

Som ny kommunikationschef kommer Peter Høyer til at stå i spidsen for en kommunikationsstrategisk indsats, der skal omsætte Høje-Taastrup Kommunes rivende udvikling og mange igangværende store projekter til stærke fortællinger, der er med til at brande kommunen og skabe grundlag for øget bosætning og erhvervsudvikling. Det handler blandt andet om det gode liv i den nye bydel Nærheden, som er under udvikling tæt på Hedeland, by- og erhvervsudviklingsprojektet Høje Taastrup C og udviklingen af fremtidens folkeskole, som sker i samarbejde med LEGO Education.

Peter Høyer er 49 år og er selv bosiddende i Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune. Han tiltræder den nye stilling den 1. juni.

Næstved

Ny centerchef i Trafik og Ejendomme

45-årige Torben Kelm Danielsen bliver ny centerchef for Center for Trafik og Ejendomme i Næstved, oplyser kommunen.

Han har siden 2011 været direktør i Vordingborg Havn samt trafik-, park- og havnechef i Vordingborg Kommune. Før det var han souschef i Center for Teknik og Miljø i Greve Kommune 2007–2011 og før det vejingeniør i Teknisk Forvaltning i Gundsø Kommune 2003–2007.

Torben Kelm Danielsen er uddannet civilingeniør og har derudover en HD i Organisation og Ledelse, ligesom han er officer i Hæren og kaptajn af reserven. Han tiltræder stillingen den 1. juni.

Hørsholm

To nye direktører giver fuldtallig direktion

På et ekstraordinært møde har kommunalbestyrelsen i Hørsholm godkendt ansættelsesudvalgets indstilling af to nye direktører. Det er Peter Orebo Hansen, der bliver direktør for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, og Ole Stilling, der bliver direktør for By- og Ejendomsudvikling, Teknik og Miljø, oplyser kommunen.

Ole Stilling og Peter Orebo Hansen tiltræder den 1. juni, hvor fokus med det samme bliver at sikre, at store investeringer i velfærdsudvikling, byudvikling og ejendomsudvikling kommer hjem med det optimale resultat. 55 ansøgere havde budt ind på stillingerne.

Peter Orebo Hansen kommer fra en stilling som chefkonsulent i KL's Konsulentvirksomhed (KLK). Før KLK har Peter Orebo Hansen blandt andet været sundhedsdirektør i Storstrøms Amt og i Københavns Amt, direktør på Amtssygehuset i Herlev og senest direktør i Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Ole Stilling kommer fra en stilling som projektchef i COWI og senior director & advisor i egen rådgivningsvirksomhed. Før det har Ole Stilling blandt andet været direktør i Hillerød Kommune, markedsdirektør i COWI med ansvar for store byudviklingsprojekter og CEO i International Federation for Housing and Planning (IFHP).

I februar 2017 besluttede Økonomiudvalget at udvide direktionen og gå fra en direktion på tre til en på fire. De to ansættelser betyder, at Hørsholm Kommunes direktion nu ser således ud:

  • Kommunaldirektør: Hugo Pedersen
  • Vicekommunaldirektør og ansvarlig for Børn og Kultur: Pernille Halberg Salamon
  • Direktør for Social og Sundhed, Arbejdsmarked: Peter Orebo Hansen
  • Direktør for By- og Ejendomsudvikling, Teknik og Miljø: Ole Stilling

Region Sjælland

Sygehusdirektør i Nykøbing Falster vil tilbage som læge

Sygehusdirektør ved Nykøbing F. Sygehus, Arne Cyron, fratræder sin stilling 1. september for at vende tilbage til den nære patientbehandling som ledende overlæge på medicinsk afdeling på Amager/Hvidovre Hospital, oplyser sygehuset.

Arne Cyron har været sygehusdirektør for Nykøbing F. Sygehus siden 2012, men da han er bosiddende i København, har han som nu 66-årig valgt at fortsætte sin karriere tættere på sin bopæl og tættere på patienterne.

I forlængelse af Arne Cyrons opsigelse er det besluttet, at sygehusledelsen fra 1. september 2017 og indtil videre varetages af de nuværende vicedirektører Ricco Norman Dyhr og Inge Paamejer suppleret af Claus Munk Jensen, der konstitueres som vicedirektør fra 1. september, indtil stillingen som sygehusdirektør er besat.

Netværk

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet