Digitalt borgersite vil næppe revolutionere miljødebatten

Naturstyrelsen har netop lanceret en ny side, hvor borgerne kan komme med indspark til landsplanredegørelsen. Positivt signal, men grundlæggende bare gammel vin på nye flasker, mener ekspert.

BORGERINDDRAGELSE

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Der er nu åbnet en særlig hjemmeside under Naturstyrelsen, hvor borgerne for første gang kan indsende ideer til landsplanredegørelsen digitalt. Her skal borgerne selv komme med forslag til bl.a. klimatilpasning, mere grøn energi og bæredygtige byer.

- Vi skal bruge de digitale muligheder til at lave politik på en ny måde og inddrage borgere og brugere mere. Det forsøger vi nu med en helt anden tilgang til udvikling af en landsplanredegørelse, der rummer visioner for udvikling i hele landet. Jeg håber, at så mange som muligt vil deltage i dialogen, så vi virkelig får belyst, hvordan danskerne ønsker at indrette by og land på den mest hensigtsmæssige måde, siger Ida Auken.

Ifølge lektor Klaus Kjøller, som forsker i kommunikation ved Københavns Universitet, er det først og fremmest fordi ministeren og ministeriet gerne vil sende et signal om, at de lytter til borgerne.

- Det er som udgangspunkt rigtig positivt. Men det gamle problem er som altid at skabe interesse hos den brede masse af borgere. Og det gør man ikke med sådan et initiativ. Men det signalerer en omsorg for borgerne og en interesse for at lytte: At politikerne ikke bare farer frem med bål og brænd, og så må borgerne bare rette ind efter det. Så det signal maner man væk, siger Klaus Kjøller, og fortsætter:

- Der er jo som sådan ikke noget som helst nyt i det. Man har jo altid haft borgerinddragelser og høringsprocesser, men nu bruger man så de digitale medier, her i form af hjemmesiden.

Fru Jensen og hr. Hansen
Selv om foreningskulturen er stærkt i Danmark, så er digitale platforme med til at gøre det meget lettere for fru Jensen og hr. Hansen at komme i direkte kontakt med beslutningstagerne, mener Klaus Kjøller. Hvor man i gamle dage skulle gå til et møde eller melde sig ind i en forening for at få indflydelse, så er det led nu skåret væk.

- Men noget helt andet er, om det så får nogen som helst større effekt, end det ville have, hvis man ikke gjorde det. Men man skal ikke forvente de store revolutionære ændringer i dansk miljøadministration på grund af det her og tro, at man pludselig får udløst en hel masse skjulte ressourcer i befolkningen, der så pludselig vil deltage i debatten, siger Klaus Kjøller.

Den digitale debat er inddelt i seks emner, som man kan komme med forslag til under høringen: Udvikling i hele landet, klimatilpasning og grøn energi, bæredygtige byer, landdistrikter, det åbne land og Danmark i nordisk og europæisk kontekst.

Du kan se hjemmesiden om landsplanredegørelsen her.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet