I Coding Pirates har vi gode erfaringer med at skabe it-kreative aktiviteter for børn. Vi arbejder både med skærme og andre former for teknologier som for eksempel 3D-print og robotteknologi, skriver formand og bestyrelsesmedlem.
'I Coding Pirates har vi gode erfaringer med at skabe it-kreative aktiviteter for børn. Vi arbejder både med skærme og andre former for teknologier som for eksempel 3D-print og robotteknologi,' skriver formand og bestyrelsesmedlem.
Coding Pirates, pressefoto

Digital nysgerrighed og vovemod er vejen frem for børn

Spørgsmålet er ikke, om børn skal arbejde med skærme i folkeskolen. Spørgsmålet er, om de voksne har kompetencerne til at indvi børn i teknologiens verden, skriver repræsentanter for Coding Pirates.

teknologiforståelse

Af Louise Overgaard, formand for Coding Pirates Denmark, og Lis Zacho, bestyrelsesmedlem i Coding Pirates Denmark, med input fra foreningens frivillige. | [email protected]

I december 2019 udtalte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at digitaliseringen i skolerne har taget overhånd, og at den nu skal stoppes for i stedet at få mere fokus på analoge undervisningsmaterialer.

Det er en udtalelse, der ikke tager tilstrækkeligt fat i kernen af problematikken med digitalisering. Og så er det en udtalelse, der varsler om nye politiske strømninger i forhold til arbejdet med faget teknologiforståelse i folkeskolen og en række andre initiativer på området.

Gennem de senere år har der været mange diskussioner for og imod børns adgang til- og brug af skærme, for og imod teknologiforståelse i folkeskolen, og for og imod hvorvidt den teknologiske udvikling har betydning for vores børn. Diskussionen har været præget af en sort/hvid-tankegang, hvor teknologien er set som et 'enten eller'.

Frivillige underviser i teknologi
Teknologiforståelse er iværksat som forsøgsfag i 46 folkeskoler fordelt over hele landet. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at forsøget blandt andet udfordres af lærernes it-didaktiske og tekniske kompetencer.

Mens diskussionerne har kørt, har frivillige i Coding Pirates over hele landet uge efter uge givet børn og unge mulighed for at eksperimentere og lege med teknologi samt diskutere teknologiens potentialer og udfordringer.

  ...vi ønskede et fag i skolen, hvor børn kunne eksperimentere med teknologi og få en platform for digital dannelse. 

Coding Pirates startede for seks år siden, fordi der manglede et it-kreativt skoletilbud. Dengang var det Coding Pirates’ tilgang, at vi ønskede et fag i skolen, hvor børn kunne eksperimentere med teknologi og få en platform for digital dannelse. Vi tænkte, at det ville være en succes, hvis Coding Pirates blev overflødiggjort af et sådant fag.

I dag mener vi fortsat, at børnene skal møde teknologien i skolen, og vi kan samtidig se, at vi ikke bliver overflødige, for opgaven med at klæde vores børn på til den digitale tidsalder er stor.

Skærme kan bruges klogere i skolen
Men hvad er det så, vores børn skal møde i skolen og resten af samfundet? Børnene skal bakkes op i at være teknologisk nysgerrige, de skal have lov til at eksperimentere og finde på idéer og løsninger med relevant brug af teknologi. Børnenes nysgerrighed skal understøttes af kompetente voksne, der kan bidrage til at lære med og om teknologi, da adgang til en skærm ikke automatisk fører til teknologisk forståelse. Det kunne for eksempel foregå gennem tilrettelagte forløb med en voksen som 'guidance', men med en lyst til at eksperimentere og med børnene som guider i deres egen digitale verden.

Coding Pirates’ frivillige har oftest en it-baggrund, færre har didaktiske eller pædagogiske. Men alle har deres personlige motivation for at være frivillig. I Coding Pirates har vi gode erfaringer med at skabe it-kreative aktiviteter for børn. Vi arbejder både med skærme og andre former for teknologier som for eksempel 3D-print og robotteknologi.

  Børnenes nysgerrighed skal understøttes af kompetente voksne, der kan bidrage til at lære med og om teknologi, da adgang til en skærm ikke automatisk fører til teknologisk forståelse.

Vi har lært, at fællesskab, fordybelse og nysgerrighed er vigtige egenskaber, når man eksperimenterer med teknologi. Vi har lært, at det er givtigt at overskride grænser og skabe umulige og ubrugelige ting. Vi har lært, at arbejdet med det digitale i en Coding Pirates-kontekst udvikler kreative og innovative børn.

Succesen for børnenes møde med teknologi i og uden for skolen må i første omgang være, at børnene får en nysgerrighed og et teknologisk vovemod. Dermed handler det ikke om færre skærme, men om klogere og mere kompetent brug af skærme og teknologi.

Børn & unge

Innovation

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet