DI-undersøgelse får tæsk af erhvervstabere

Svendborg og Næstved er kåret som de dårligste erhvervskommuner i Danmark af Dansk Industri. Borgmestrene tager noget af kritikken til sig, men angriber undersøgelsen for “ikke at ville bestå første semester i statskundskab“. KL også kritisk.

Erhvervsliv

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Man skal ikke være en dårlig taber. Det er de socialdemokratiske borgmestre Henning Jensen og Curt Sørensen fra henholdsvis Næstved og Svendborg heller ikke, selv om de lige er blevet kåret som de dårligste erhvervskommuner i en undersøgelse lavet af Dansk Industri (DI).
”Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg hader bortforklaringer. Den undersøgelse, som DI har lavet, tager vi til os og tager alvorligt. Der er nogle ting, som vi skal kigge på og udbedre,” fortæller Henning Jensen fra Næstved, som blev kåret som den dårligste erhvervskommune.
Det er de lokale medlemmer af DI, som har bedømt kommunerne. Henning Jensen vil nu invitere dem til et møde på rådhuset, så de kan få en dialog om, hvad der kan gøres bedre. Det vil hans kollega i Danmarks næstdårligste erhvervskommune, borgmester Curt Simonsen, også.
Ligesom Curt Simonsen også understreger, at han tager det meget alvorligt, når de lokale medlemmer af DI har en oplevelse af dårlige betingelser for erhvervslivet i Svendborg Kommune.

Men …

”Men når det er sagt, så er undersøgelsens metode noget skrammel. Den ville ikke bestå første semester i statskundskab på Syddansk Universitet. Der er en svarprocent på 18, og den skulle gerne være meget større,” siger Curt Simonsen.
Henning Jensen fra Næstved stemmer i: ”Det svarer cirka til, at der er 20 virksomheder i Næstved Kommune, der har svaret på undersøgelsen. Det er et ret spinkelt grundlag,” siger Henning Jensen.
Han mener, at meget af virksomhedernes utilfredshed i Næstved skyldes, at den er Danmarks største by uden en motorvej. Og det er statens ansvar, siger han.
Curt Simonsen mener også, på trods af DI’s undersøgelse, at Svendborg er en god erhvervskommune:
”Børsen lavede for nyligt en undersøgelse, hvor vi blev kåret som den sjettebedste iværksætterkommune. Sidste år lavede Ernst & Young en undersøgelse over de bedste erhvervskommuner, hvor vi lå i den bedste tredjedel,” siger Curt Simonsen, der også finder flere paradokser i undersøgelsen.
”Et af måleområderne er af jobcentrenes indsats. Her ligger vi blandt de dårligste, imens Langeland er nummer ti. Men det er det samme jobcenter, fordi vi varetager den funktion for Langeland,” siger Curt Simonsen.

KL-kritik

I KL kan man godt forstå borgmestrenes kritik af undersøgelsen, der kårede Ikast-Brande som Danmarks bedste og Herning som den næstbedste erhvervskommune.
”Det er positivt, at DI sætter fokus på det lokale erhvervsliv, og at de gør det med så mange parametre. Men vi synes, svarprocenten er så lav og grundlaget så spinkelt, at ranglisten bliver tilfældig og svær at bruge til noget,” siger Lone Johannsen, seniorkonsulent i KL’s Kontor for Økonomiske Analyser og Erhverv.
I Dansk Industri lægger man vægt på at undersøgelsen er et dialogværktøj: “Vi så gerne endnu flere svar, men som det er nu, mener vi, at undersøgelsen giver en god pejling på, hvordan opfattelsen er i erhvervslivet. Der er mindst 20 virksomheder i alle kommuner, og det er både mindre og større virksomheder. Det vil sige, at det er virksomheder der tilsammen repræsenterer en pæn del af den private sektor i alle kommunerne,” siger Morten Ørnsholt, chefkonsulent og fagleder for DI’s regionalforeninger.

Kultur

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet