Foto: Polfoto
Foto: Polfoto

DI advarer kommuner mod at hjemtage i blinde

Flere kommuner hjemtager opgaver uden først at sende dem i udbud, vurderer Dansk Industri. Dermed risikerer kommunerne ifølge erhvervsorganisationen at tage opgaver hjem, der kan udføres billigere og bedre af private.

Genudbud

Af Frederik Buhl Kristensen | [email protected]

Vi kan klare opgaven bedre og billigere selv. Sådan lyder argumentet fra flere af de kommuner, som overfor Kommunen svarer, at de har hjemtaget minimum én opgave siden 2014.

Men Dansk Industri (DI) frygter, at svaret dækker over manglende viden hos kommunerne. For hvis kommunen har hjemtaget opgaven fra en privat leverandør uden først at sende den i kontroludbud, ved kommunerne reelt set ikke, om de kan klare opgaven bedst og billigst selv.

– Kommuner kan måske nogle gange have indtryk af, at noget fungerer dårligt hos en privat leverandør, og at kommunens egne enheder kan gøre det billigere og bedre selv. Derfor hjemtager man opgaven uden egentlig at lave et genudbud, hvor kommunen selv kan byde, siger branchedirektør i DI Mette Rose Skaksen og tilføjer:

– Jeg vil gerne advare mod, at kommunerne hjemtager uden at have undersøgt markedet ordentligt.

”Vi er nødt til at stole på, at når virksomhederne afgiver en tilbudspris, kan de også levere til den pris.”

Mere fokus på kvalitet

Ifølge en rundspørge, som Kommunen har sendt til alle landets 98 kommunaldirektører, og som 65 kommuner har besvaret, har mere end 1 ud af 4 kommuner hjemtaget mindst én opgave siden 2014 – og flere af kommunerne svarer, at de i dag udfører opgaven bedre og billigere selv.

Det får dog ikke DI til at anbefale kommunerne at sætte farten ned ved udlicitering. Derimod skal kommunerne blive bedre til at fokusere på kvaliteten i udbuddene og ikke altid være forhippede på at købe den absolut billigste løsning.

– Det er vores opfattelse, at kommunerne ofte udliciterer i forbindelse med spareøvelser og har meget fokus på en mulig besparelse. Vi vil gerne opfordre til, at de fremadrettet har mere fokus på kvalitet. Kommunerne skal lade de private leverandører konkurrere både på pris og kvalitetsmæssige kriterier for at opnå det bedste resultat, siger Mette Rose Skaksen.

KL: Det gør vi allerede

Hos KL mener man derimod ikke, at der er behov for nye regler, som sikrer, at kommunerne genudbyder opgaver, inden de hjemtager.

– De enkelte svar fra kommunerne i undersøgelsen viser, at når de endelig hjemtager opgaver, ligger der en lang række bredere økonomiske og faglige vurderinger bag, siger Susanne Nørlund Munk, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat.

Hun hæfter sig desuden ved, at hjemtagning ifølge undersøgelsen trods alt sker i en relativt lille skala.

– Det må være udtryk for, at kommunerne i overvejende grad laver et nyt udbud i halen af udløbne kontrakter. Ellers ville tallene jo være meget større, siger Susanne Nørlund Munk.

Derfor giver hun heller ikke meget for argumentet om, at kommunerne er for dårlige til at fokusere på kvalitet i deres udbud.

– Kommunerne er underlagt et stort økonomisk pres, og derfor er det også helt nødvendigt, at de fokuserer på omkostningerne, når der indgås en kontrakt med private. Man kan jo godt stille høje krav til kvaliteten og samtidig lade virksomhederne konkurrere om, hvem der kan levere den bedste kvalitet til den bedste pris, siger hun.

Vi har set mange tilfælde, hvor virksomheder er gået konkurs, fordi de har underbudt hinanden. Er det ikke sket, fordi kommunerne har fokuseret for meget på prisen?

– Vi er nødt til at stole på, at når virksomhederne afgiver en tilbudspris, kan de også levere til den pris. Og generelt har kommunerne jo et tæt og godt samarbejde med de private virksomheder.

Indkøb

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet