DF vil sikre friere udbudsrammer

Kommunerne skal have bedre muligheder for at tilgodese lokale leverandører ved udbud, mener kommunalordfører Hans Kristian Skibby (DF).

Indkøb

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Kommunerne skal have friere rammer til at organisere udbud efter lokale forhold. Det mener kommunalordfører Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti. 

”Det er meget uigennemskueligt, hvad kommuner har ret til i forbindelse med udbud. De er bundet af EU-regler og indkøbsaftaler. Og derfor ser jeg gerne, at de får en lettere adgang til at lave lokalt forankrede udbud, der kan tilgodese lokale leverandører,” siger Hans Kristian Skibby.

I sidste måned spurgte DF-ordføreren erhvervs- og økonomiminister Brian Mikkelsen (K), om kommuner kan omgå EU’s udbudsdirektiv ved at splitte udbuddet op i mindre bidder, der fordeles mellem forskellige institutioner i kommunen. Og svaret var et klart tjah.

Selvstændige enheder

Kommunerne må ikke lave en kunstig opdeling af kontrakterne, svarede ministeren. Til gengæld kan der være enheder i en kommune, som fungerer så selvstændigt, at de godt må købe ind på egen hånd. Og, tilføjer ministeren, det er op til den enkelte kommune at organisere sine enheder, som den ønsker.

Ministeren gør imidlertid opmærksom på, at det altid vil være en konkret vurdering, om den pågældende enhed reelt er uafhængig af kommunen, samt at værdien af indkøbet stadig skal holde sig under den bagatelgrænse, der er blevet sat i udbudsdirektivet. 

”Jeg ser gerne, at vi får en højere bagatelgrænse – faktisk gerne så stor, at det ikke er en bagatel,” siger Hans Kristian Skibby. 

Han er dog opmærksom på, at det kan komme i konflikt med EU-retten. Derfor vil han nu diskutere med sin gruppe, hvordan kommunerne kan stilles mere frit. Han forventer, at diskussionerne vil munde ud i et beslutningsforslag, men kan dog ikke sige, hvornår det vil komme.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet