DF og V: Rockerklubber skal forbydes efter tysk model

Et forbud mod rockerklubber i Danmark har hidtil ikke været muligt at gennemføre. Dansk Folkeparti vil derfor kigge mod Tyskland, hvor de benytter en metode, der kan løse problemet, men regeringen tøver. 

Rockerforbud

Af Jakob Frausig Simonsen | [email protected]

Skiftende regeringer har gennem tiden forsøgt at forbyde rockergrupper i Danmark, men indtil videre uden held. I Tyskland lykkedes det i 2013 at forbyde rockerklubben Gremium MC Sachsen, og den model skal nu fungere som inspiration, mener både Venstre og Dansk Folkepartis retsordførere.

Hos vores naboer mod syd benytter politiet sig af en såkaldt 'tilskrivningssammenhæng', når de skal bevise, at den kriminalitet, de enkelte rockere begår, bliver begået på klubbens vegne. Hvis en klub eller organisation ikke ekskluderer medlemmer, der gentagne gange begår grov kriminalitet, kan politiet konkludere, at der er en sammenhæng, og dermed lukke den pågældende klub. Det fremgår af et ministersvar fra justitsministeriet.

Ifølge juraprofessor på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er det netop det problem, der gør, at den nuværende danske lovgivning ikke har givet mulighed for at forbyde de kriminelle foreninger.

- Rockergrupper vil kunne forbydes eller opløses ved dom, hvis det kan bevises, at de har ulovlige eller strafbare formål jævnfør grundlovens § 78. Problemet er, at det endnu ikke har været muligt at påvise, at individuelle lovovertrædelser fra bandemedlemmer er udtryk for, at klubben har et ulovligt formål, siger han.

Gør som tyskerne

Derfor er Peter Skaarup nu klar til at lade sig inspirere af den tyske model. Han vil undersøge, om en lignende metode vil kunne benyttes i Danmark.

- Jeg vil gerne nærme mig, hvad det præcist er i grundloven, der forhindrer os i at opløse de her foreninger. Jeg mener, det ville være en god idé at kigge mod Tyskland for at finde en løsning på problemet, siger han.

Derfor har han haft justitsministeren i samråd om sagen, dog uden det store resultat.

- Det lader ikke til, at regeringen vil foretage sig noget på området, men vi vil arbejde videre for at finde en løsning, siger han.

Helt konkret foreslår han, at der skal oprettes en specialenhed under politiet, hvis eneste opgave skal være at påvise, at disse klubber virker ved eller opfordrer til kriminalitet. På den måde ville den tyske model kunne benyttes, hvis det lykkes at skaffe et flertal, der vil gå sammen om en lovændring.

- Vi har 22 mandater, og vi skal jo bruge 90, hvis vi skal opløse foreningerne. Uanset om det bliver på den ene eller anden side af næste valg, så vil vi arbejde for at finde et flertal, siger han.

Intet konkret

Hos Venstre er man ligeledes begejstret for den tyske løsning.

Vi ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan kigge på, hvordan man indenfor grundlovens rammer kan stramme rockerlovgivningen, og der vil det være oplagt at kigge mod Tyskland, siger retsordfører Karsten Lauritzen.

Han vil dog ikke komme ind på konkrete løsningsforslag, men siger, at Venstre er klar til at strække sig langt, når det drejer sig om rockerbekæmpelse.

- Vi vil lade det være op til juristerne at vurdere, hvor man kan stramme skruen. Det vil være det mest konstruktive. Men når det handler om at bekæmpe rockere, så afviser vi ingen forslag, siger han.

Justitsminister Karen Hækkerup er ikke klar til at blive konkret, når det kommer til at arbejde henimod et forbud mod rockerklubberne. Hun er tilfreds med den nuværende indsats.

- Rigsadvokaten kigger hele tiden på, om der kan rejses sager mod klubberne. Så det er en opgave, der ligger der, siger hun.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet