DF og EL klar til at hæve anlægsramme

Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil gerne give kommunerne mulighed for at bygge for flere penge, end økonomiaftalen lægger op til

FINANSLOV 2013

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det skal hugges en hæl og klippes en tå i de kommunale anlægsbudgetter for 2013, hvis kommunerne under et skal holde sig inden for den aftalte ramme. Men både Dansk Folkeparti og Enhedslisten er parate til at lade kommunerne sprænge rammen for at skabe flere arbejdspladser.

- Dansk Folkeparti opfordrer regeringen til at se positivt på kommunernes ønske om at lave flere anlægsprojekter i 2013. Lige nu forhindres landets kommuner i at sætte skub i anlægsaktiviteterne og bygge og renovere skoler, ældrecentre og daginstitutioner, siger partiets kommunalordfører Morten Marinus.

I sommer enedes KL og regeringen om en anlægsramme på 15,5 mia. kr. i 2013. Men da KL for nyligt afholdte borgmestermøde om budgetterne for 2013 stod det klart, at kommunerne forventede anlægsinvesteringer for 18 mia. kr.

Hul i hovedet
Da kommunerne ser ud til at bruge betydeligt færre penge på næste års drift, end økonomiaftalen lægger op til, har KL foreslået, at mindreforbruget på driftsiden kan overføres til et merforbrug på anlægssiden. Men regeringen har indtil nu afvist at ændre på økonomiaftalen.
Det sker med henvisning til EU's henstilling om at holde igen med det offentlige forbrug for at så troværdighed om aftalesystemet ('en aftale er en aftale').

Med sidste års aftale om finansloven for 2012 fik kommunerne lov til at bruge 4,5 mia. kr. mere på anlæg end forudsat i økonomiaftalen for 2012. Investeringer som regeringen med i sin 'kickstart' af økonomien. Den model mener Enhedslisten, at det vil være fornuftigt at gentage.

-Det er jo kommuner, som har råd til at bruge de her penge på at forbedre rammerne for blandt andet skoleelever og børnehavebørn. Så det er hul i hovedet at forhindre det med henvisning til en meget generel begrænsning, som EU's henstilling jo er, siger Enhedslistens kommunalordfører Lars Dohn.

Aftalen står fast
Hos Venstre har man forståelse for kommunernes ønkse om at investere i byggeri, men man er ikke begejstret for tanken om at lade økonomiaftalens ramme blive sprængt.

- Det ligger ikke lige for, at vi skulle støtte et forhøjet anlægsloft og dermed et øget offentligt forbrug. Hvis vi skal skabe holdbar vækst og arbejdspladser i vores samfund, skal regeringen besinde sig med deres øgede skatter og afgifter, som der med finanslovsudspillet lægges op til, siger Venstres kommunalordfører Jacob Jensen.

De Radikales kommunalordfører Liv Holm Andersen afviser at lade anlægsudgifterne overstige de aftalte 15,5 mia. kr.

- Det er rigtig, at der er job i, at der bygges kommunalt. Men der holdes også hånd under mange job ved, at der er tillid til og orden i dansk økonomi. Derfor er vores udgangspunkt, at kommunerne holder sig inden for den anlægsramme, som ligger i aftalen 2013, siger Liv Holm Andersen.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet