Billede

DF gik tilbage i samtlige kredse

Der var tilbagegang i hver eneste kreds for Dansk Folkeparti. Relativt set var den - måske overraskende - størst i Valby og Indre By. Partiet står stadig stærkest i den sydlige del af landet.

FV19

Af Anni Kristensen | [email protected]

Folketingsvalget blev en vælgerlussing til Dansk Folkeparti, og den var nogenlunde lige stor over hele landet.

Måler man i tilbagegang i procentpoint, var tilbagegangen størst i Sydjylland og dele af Sjælland med fx 18 pct.point i Sønderborg, 17,2 i Fredericia og 17 i Aabenraa. Ikke så overraskende, eftersom partiet her stod stærkt i forvejen og derfor havde nogle procenter at give af.

Den mindste tilbagegang findes i Nørrebrokredsen, Indre By, Falkoner, Vesterbro og Østerbro, alle i København, hvor der ikke faldt så mange DF-stemmer ved valget i 2015.

Fx fik DF 5,4 pct. i 2015 i Nørrebro-kredsen, og derfor var landets mindste tilbagegang på 3,4 pct.point til i år alligevel stor relativt set.

 

Derfor ser danmarkskortet anderledes ud, hvis man ser på den relative tilbagegang fra 2015 til 2019. Så tegner Valby, Indre By, Herning Syd og Gentofte sig pludselig for den største tilbagegang, mens Aakirkeby, Rønne, Vejle Nord og Guldborgsund har mindst tilbagegang, men dog stadig omkring halvdelen af stemmerne fra 2015.

Trods tilbagegangen står Dansk Folkeparti stadig stærkest i den sydlige del af landet. Aabenraa toppede med 14,8 pct. af stemmerne efterfulgt af Guldborgsund med 14,3 og Hedensted med 14,2.

Svagest tilslutning har DF i kredsene Indre By, Nørrebro og Vesterbro med henholdsvis 1,8, 2,0 og 2,7 pct. af stemmerne.

Demokrati

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet