Af Susanne Eilersen
 | 
Billede

Rumlen i baglandet kan knække KL midt over

DFs kommunalordfører Susanne Eilersen advarer KL imod at splitte landets kommuner ved at favorisere nogle frem for andre.

synspunkt

Præcisering: I en tidligere version af dette indlæg skrev Susanne Eilersen om "en regnefejl i udligningssystemet via Danmarks Statistik".

Danmarks Statistik anfører, at der for det første ikke er tale om en regnefejl, men om gamle tal, hvilket man løbende har gjort opmærksom på og søgt finansiering til at opdatere, og at udligningssystemet for det andet ikke er fra Danmarks Statistik, men at institutionen leverer tallene, hvilket kunne misforstås.

Det er ikke alle 98 kommuner, der klapper i hænderne over KL’s formandskab og forhandlingsresultat i økonomiaftalen for 2019, tværtimod.

Sagens kerne er en kompensationsordning på 1,1 milliarder kroner om året primært målrettet hovedstadskommuner, der må aflevere en hel del penge grundet brug af gamle tal i udligningssystemet.

Der var ellers lagt op til forhandlinger om en justering af Det Kommunale Udligningssystem i Økonomi- og Indenrigsministeriet i foråret. Men forhandlingerne faldt til jorden, og eneste ændring blev rettelsen af en fejl omkring uddannelsesniveauet af udlændinge.

1,1 milliard til de rige
En fejl, især de store kommuner har kunnet nyde godt af de seneste tre år. Penge, kommunerne ikke var berettiget til, og som de nu må aflevere igen. Men med den nye kommuneaftale har regeringen og KL aftalt, at disse priviligerede kommuner skal have en håndsrækning med en overgangsordning på 1,1 milliard for at kompensere for tabet de næste to år.

Derimod kan de kommuner, der i årevis er blevet snydt for penge, kigge langt efter en lignende håndsrækning fra såvel regeringen som KL, da der ikke i kommuneaftalen står et ord om, at disse kommuner får så meget som en bøjet femøre i erstatning for de millioner, de er blevet snydt for gennem tre år.

Disse kommuner, der blandt andet omfater Lolland og Hjørring, føler sig nu svigtet af KL, fordi borgmestrene på et repræsentantskabsmøde for nylig havde forstået det således, at de af KL’s formandskab havde fået lovning på, at kompensationsordningen, der var et ønske fra regeringen, ikke ville være en del af økonomiaftalen. Den skulle i stedet være en særskilt aftale, som det så var op til regeringen at finde flertal for.
Altså ikke en aftale, der var blåstemplet af KL.

Borgmestre føler sig svigtet
Således endte det som bekendt ikke. Nu ligger kompensationsordningen i økonomiaftalen for 2019, og dermed har KL været med til at sikre et flertal for ordningen, da både S og DF jo stemmer for en aftale indgået mellem parterne.

Nogle borgmestre stiller spørgsmålstegn ved deres fortsatte medlemskab af KL, hvis KL kun vil slås for et fåtal af kommunerne.

Synes også lige, det er værd at nævne, at en del af de kommuner, der gennem tre år er blevet snydt for millioner i tilskud, er kommuner, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen i forvejen, så de har været nødt til at sætte kommuneskatten op. En skattestigning for borgerne, der måske kunne have været undgået, hvis alle kommuner var stillet lige.

KL må samle kommunerne igen
Dette har skabt så meget vrede, at nogle kommuner har indledt en retssag imod staten.

Så hvor står KL i fremtiden? Ser vi stadigvæk et samlet KL, eller knækker landsforeningen over i to organisationer? En for de store kommuner og en for de mindre kommuner og landdistrikterne, der kæmper for at kunne levere en ordentlig velfærd til deres borgere?

Vi så den opdeling i forhandlingerne om den kommunale udligning i foråret, hvor der var en skarp tone mellem hovedstadskommunerne og især jyske kommuner.

Så kommunerne skriger efter et helt nyt og gennemskueligt udligningssystem, hvor jeg tror, at KL må komme i arbejdstøjet, gå forrest, tage lederskab og sætte retning over for regeringen til gavn for alle 98 kommuner.
Ellers, tror jeg, kan KL’s tid som en samlende organisation for alle landets kommuner være talte.

Blog

Land & by

Politikerliv

Økonomi

Tema: Ordførerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet