Det offentlige skal gå foran i øko-omstilling

Når der skal satses på økologi, skal det offentlige vise vejen. Forgangskommunen Aalborg satser på at have 60 pct. økologi i 2020

fødevarer

Af Redaktionen | [email protected]

Regeringen har netop fremlagt sin økologiske handleplan, som både skal fordoble det økologiske areal i 2020 og udvikle flere økologiske varer til både danske forbrugere og eksport.

Opbakningen til økologien skal ikke alene komme gennem tilskud til landmændene og forarbejdningsvirksomhederne. Den skal også komme ved, at flere køber økologernes varer. Det gælder også det offentlige, som bør gå foran.

- Det offentlige skal gå foran som et godt eksempel. Derfor vil regeringen fremme økologien i børnehaver og på plejehjem og hospitaler. Initiativet om økologi i de offentlige køkkener er en hjørnesten i handlingsplanen, og vi står på spring for at hjælpe de kommuner og regioner, der vil økologien, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S), der også lægger vægt på, at omstillingen sætter fokus på madspild og bedre måltider.

Økologisk frontløber
Som en af de første kommuner i Jylland har Aalborg taget regeringen på ordet og er på vej til at sætte ambitiøse mål for omstillingen af kommunens køkkener. Dermed står kommunen til at blive en af de økologiske frontløbere i fødevareministerens indsats.

- Jeg har taget fødevareministerens opfordring alvorligt og vil indarbejde 60 pct. som målsætning i kommunens nye forslag til Bæredygtighedsstrategi, som skal vedtages efter sommeren. Det betyder, at jeg vil arbejde for, at alle vores køkkener får 60 pct. økologi i 2020, siger rådmand for sundhed og bæredygtig udvikling Thomas Kastrup-Larsen (S).Målsætningen vil blive indarbejdet i Aalborg Kommunes forslag til ny bæredygtighedsstrategi, som i øjeblikket er under udarbejdelse og vedtages efter sommerferien.

Ekstra turbo
Regeringen stiller midler og redskaber til rådighed, så de offentlige institutioner kan omstille deres køkkener til minimum 60 pct. økologi. Ansøgningsrunden, hvor der kan søges om tilskud til omstilling til økologi i offentlige køkkener, er netop åbnet. Deltagelse i initiativet er frivilligt, og der er allerede stor interesse blandt kommunerne. For nyligt deltog en tredjedel af landets kommuner i informationsmøder om initiativet.Regeringen har over 2012-13 afsat næsten en halv milliard kroner til udviklings- og innovationsorienterede indsatser inden for økologiområdet. Handlingsplanen indeholder en flerstrenget indsats, som både retter sig mod forbrugerne, forarbejdnings- og detailsektoren samt landmændene.

- Vi vil gerne sætte ekstra turbo på økologien til gavn for vores natur og drikkevand, siger fødevareministeren. 

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet