Der har længe været ønske om at bygge flere almene boliger i København, eksempelvis i områder
som Nordhavnen. En ændring i planloven gør det nu muligt, men kun få storbyer har gavn af ændringen. Foto: Per Folkver / Polfoto
Der har længe været ønske om at bygge flere almene boliger i København, eksempelvis i områder som Nordhavnen. En ændring i planloven gør det nu muligt, men kun få storbyer har gavn af ændringen. Foto: Per Folkver / Polfoto

”Det kommer ikke til at betyde en skid her”

Muligheden for at stille krav om 25 procent almene boliger på byggegrunde er en gave til København og Aarhus. I flere større byer kalder borgmestrene planlovsændringen overflødig.

Nybyggeri

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Københavns overborgmester Frank Jensen og hans borgmesterkollega i Aarhus, Jacob Bundsgaard, har længe sukket efter muligheden for at stille større krav til andelen af almene boliger i forbindelse med større byggeprojekter. Det fik de i forbindelse med finansloven med en ændring af planloven, som betyder, at 25 procent af byggesummen i nye projekter kan afsættes til alment nybyggeri. Mens Jensen og Bundsgaard må være tilfredse, anser borgmestre i større byer som i Aalborg, Viborg, Vejle, Kolding og Odense planlovsændringen for at være kosmetisk.

- Det er fint, at vi i kommunerne nu har fået den frihed. Men vi har ingen aktuelle planer om at benytte os af muligheden i Odense, fordi vi allerede har et varieret boligmarked, siger Anker Boye, borgmester i Odense (S), og tilføjer:

- Situationen i Odense er meget anderledes end i København. Vi har allerede et meget varieret udbud af boliger, og vi har også med de nuværende regler været i stand til at få opført almene boliger i attraktive områder.

Butikslogik

Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) ser heller ikke noget behov for planlovsændringen:

- Vi oplever, at de lokale entreprenører også selv efterspørger almene boligprojekter som en del af udviklingen af deres boligområder. Vi får der-med almene boliger ind dér, hvor vi gerne vil. I Aalborg Kommune har vi i øvrigt netop vedtaget en boligpakke med næsten 2000 almene boliger over 3 år, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

”Jeg tror faktisk, at det er en unødvendig lovgivning. Ofte så står boligselskaber her i Vejle i kø for at komme med i projekter med almene boliger. De skulle have sat kravet til det kommunale grundtilskud ned til 5 procent, hvis de vil øge andelen af almene boliger.”

Viborgs borgmester Torsten Nielsen (K) forventer ikke, at han på noget tidspunkt får brug for at stille krav om et bestemt antal almene boliger.

- Hvis vi skal tage det positive først, så er det udmærket, at man kigger på planloven. Men vi mener, at man skal kigge på butiksområderne. Ændringen er kun tiltænkt København og Aarhus. Det kommer ikke til at betyde en skid her, siger han.

Forkert ændring

Kolding-borgmester Jørn Pedersen (V) “hilser tiltaget velkommen”, men han oplever ikke problemer med at få entreprenører og udviklere til at tænke i almene baner. Byrådet i Kolding har netop godkendt opførelse af 96 almene boliger i centrum af byen, og i forbindelse med det store byggeprojekt ‘Holmstaden’, hvor der skal opføres 200 boliger, er byrådet i positiv dialog med bygherren om andelen af almene boliger.

- Vi diskuterer i øjeblikket boligsammensætningen med udvikleren. Men generelt har vi ikke noget problem med at få private udviklere til at tænke i almene boliger.

Vejle-borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) mener, at regeringen skulle have kigget på andre dele af planloven, hvis den ønsker flere almene boliger:

- Jeg tror faktisk, at det er en unødvendig lovgivning. Ofte så står boligselskaber her i Vejle i kø for at komme med i projekter med almene boliger. De skulle have sat kravet til det kommunale grundtilskud ned til 5 procent, hvis de vil øge andelen af almene boliger.

I øjeblikket er det kommunale grundtilskud på 10 procent.

I Aarhus forventer rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S), at ændringen af planloven kan få øjeblikkelig betydning for et område omkring Søren Frichs Vej, hvor et gammelt erhvervsområde skal omdannes til blandt andet 2000-3000 boliger. Psykiatrisk Hospital skal omdannes til lidt over 1000 boliger, og her kan loven også tages i brug.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skønner, at der med planlovsændringerne kan opføres omkring 6.600 almene boliger i København.

  • Ændringen af planloven betyder, at kommunerne i en 10-årig forsøgsperiode kan stille krav om 25 procent almene boliger i områder, der ikke allerede anvendes eller følger lokalplanen til boligformål.
  • Desuden betyder finaslovsaftalen, at kommuner med en forventet befolkningstilvækst på mindst 10.000 personer inden 2025 kan give de almennyttige boligselskaber 50-årige rentefrie lån for i alt 500 millioner kroner til at opkøbe byggegrunde for.

Social & sundhed

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet