Det gode købmandskab i fare

Yderligere stramninger er unødvendige og risikerer at ødelægge købmandskabet, siger Flemming Storgaard, formand for Økonomidirektørforeningen, som kommentar til hele debatten om økonomistyring og 2020-planen.

Interview

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Hvorfor mener du, at regeringen gik over stregen med sine forslag om budgetlov og udgiftsloft i 2020-planen? 

Måden, de gjorde det på, ville gå ud over købmandskabet. For eksempel det her plejehjem, der ønsker sig en bus. Så sparer de op måske igennem tre-fem år, men hvis de skal overholde budgetrammen for det enkelte år, så får de aldrig mulighed for at købe bussen, så får de kun mulighed for at spare op, og det synes jeg er en udfordring.

Jeg ved ikke, om det passer eller er en skrøne, men historien fortæller, at man inde i forsvaret i den sidste måned kørte i ring med alle bilerne, fordi hvis de ikke brændte benzinen af, så fik de ikke så meget benzin året efter. Det er det, jeg mener med, at købmandskabet går lidt fløjten.

 

Men er du overbevist om, at kommunerne vil overholde budgetterne med de stramninger, der allerede er gjort?

Ja, man kan jo sige, at vi har brugt 1,7 milliarder kroner mindre i 2010 end i 2009. Det er det, de nye tal viser. Det er altså rigtig mange penge. Det er nu, at vi kan se, at alle de her afskedigelser begynder at få effekt. Mange af vores medarbejdere har jo haft et halvt års opsigelse, og det er faktisk først nu, at de begynder at blive udmøntet. Vi så også her den anden dag, at der er kommet tal, der viser, at vi rent faktisk er 13.000 færre nu end ved kommunesammenlægningen. Og for mig indikerer de her ting, at der er trådt vældigt hårdt på bremsen.

 

Der er et meget markant fokus på økonomistyring i de her år. Er der ikke en risiko for, at andre faglige hensyn forsvinder?

Jeg mener, at det har været nødvendigt at bremse op, og nogle steder tror jeg også, at vi får skåret lidt mere ind, end det er hensigtsmæssigt. De kommende perioder vil vi se, hvis vi har skåret for meget ind, og så vil vi løfte det nogle steder. Men jeg mener godt, at økonomistyring og kvalitetsudvikling kan gå hånd i hånd.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet