Det er svært at fælde dom over mobning

95 procent følelser og 5 procent fakta. Mobning er svær at oversætte til jura. For selv om mobning har store konsekvenser for den enkelte, er det svært at bevise. Det siger advokat, der efterlyser nye regler.

Mobning

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

på, hvor grænsen mellem kærligt drilleri og ondskabsfuld mobning præcis går, og det er et problem, at reglerne ikke er mere klare. Det mener advokat Peter Breum, som har ført en række mobbe- og chikanesager i Danmark.
”Der er ikke nok retslige instrumenter. Praksis viser, at man maksimalt får 40.000 kroner udbetalt i erstatning for sexchikane, som er en særlig form for mobning. Det batter jo ikke noget efter en lang sygemelding,” siger han.
Frankrig har en lovgivning mod mobning, men så langt er Danmark ikke. Her findes kun almindelige retningslinjer, så de danske mobbe-sager bliver kørt efter arbejdsskadereglerne eller efter principperne om overtrædelse af de almindelige ansættelsesregler.

Der mangler regler

Erstatninger bliver udbetalt som kompensation for varige men, og fordi mobning i de fleste tilfælde er karakteriseret ved at forårsage kortvarige eller forbigående problemer, kan det være svært at finde en praksis på området.
”Det, der mangler, er regler, der klart siger, at hvis de bliver overtrådt, så skal man kunne få en godtgørelse,” mener Peter Breum.
Selvom mobning er alvorligt og har store konsekvenser for den enkelte, er det i dag ikke let at bevise. Det betyder, at den enkeltes opfattelse af en situation ikke altid har den store gennemslagskraft i en retssal, fordi opfattelsen af en situation er meget subjektiv og let bliver banal i retslig forstand.
”Mobning er 95 procent følelser og 5 procent fakta. Det rammer hårdt, men det bliver også meget let banalt, når man skal påvise det,” siger Peter Breum. Han understreger samtidig, at man skal passe på med at ønske sig detailstyring på området.
”Så ender det med, at der er regler for alle former for social interaktion og almindelig medmenneskelig adfærd. Og det hverken kan eller bør reguleres i detaljen. Man skal passe på, at man ikke tøjler alt på en arbejdsplads,” siger Peter Breum.
Mange sager om mobning når aldrig til advokaternes bord, fordi de enten bliver løst eller glemt længere nede i systemet.

 

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004:

§ 9 a. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane.

 

Gode råd mod mobning:

1Mobning løses bedst ved at sætte ind med en tidlig indsats. Lederen skal kunne se, hvad der er i spil, og agere hurtigt på det. Hvis problemet negligeres, vokser det og bliver mere betændt.

2Man skal ikke have berøringsangst over for emnet. Det er vigtigt, at lederen tør se det i øjnene og italesætte både den kultur, man ønsker mindre af, og den kultur, man ønsker mere af.

3Forebyggelse af mobning handler om viden og dialog på alle niveauer i virksomheden. På den måde oparbejdes et fælles sprog og et fælles ansvar.

4En mobbepolitik er godt, men i de fleste tilfælde virker den ikke alene. Man skal sætte handling bag ordene og skride aktivt ind overfor problemerne. Det signalerer, at man tager problemet alvorligt.

5Det er nødvendigvis ikke de samme løsninger, der virker på alle arbejdspladser. Den bedste løsning kommer ved samtidig at arbejde med kulturen på arbejdspladsen.

Kilde: Virksomhedskonsulent Inger Lise Eriksen-Jensen, Specular, der arbejder med mobning i arbejdslivet. 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet