”Det er markant billigere at stå for det selv”

En ud af seks kommuner har gennem de sidste fire år selv stået for at rekruttere både direktører, chefer og ledere – og de er ikke i tvivl om, at de gør det mindst lige så godt som de eksterne konsulentvirksomheder – og meget billigere.

Rekruttering

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Langtfra alle kommuner søger hjælp fra private virksomheder, når de har brug for en ny direktør eller chef. Kommunens undersøgelse viser, at 10 ud af 60 kommuner ikke har brugt konsulentbistand udefra, når de har ansat ledere gennem de seneste fire år. 

HR-chef i Bornholms Regionskommune Brian Lambrecht anslår, at det koster omkring halvdelen, når kommunen selv står for at rekruttere ledere:

”Besparelsen er jo til at tage og føle på. Nu har jeg selv en fortid som ekstern konsulent i headhunterbranchen, så jeg ved godt, hvad det koster at lave en headhuntningsopgave eller bare en almindelig rekrutteringsproces i forhold til en procentdel af den forventede årsløn for eksempel, plus annonceringsomkostninger og så videre. Det er markant billigere at stå for det selv,” siger han.

I Stevns Kommune fortæller HR-chef Allan B. Corfitsen, at Stevns Kommune har brugt ca. 20.000 kroner på annonceudgifter i forbindelse med ansættelsen af en ny forvaltningsdirektør i 2010. Dertil estimerer han lønudgiften til ca. 25.000 kroner, dvs. i alt ca. 45.000 kroner for at hyre en direktør. 

Et rimeligt leje

Lundgaard Konsulenterne oplyser, at det koster ca. 100.000 kroner at ansætte et direktionsmedlem med bistand fra et rekrutteringsfirma. Allan B. Corfitsen mener, at kommunen sparer mere end det halve ved at rekruttere selv:

”Udgifterne til løn ville man alligevel have haft, hvis vi havde haft Lundgaard eller KL indover, for vi skulle alligevel have mødtes med dem, vi skulle alligevel med til samtaler, vi skulle alligevel have lavet stillingsannoncer og så videre,” siger han. 

Karsten Vrangbæk, forskningsleder på AKF, mener ikke, det er muligt at give en entydig vurdering af, om konsulenterne er pengene værd for kommunerne:

”Det er vigtigt at få en professionel ledelsesstruktur nu med de større enheder, men på den anden side er det noget, der skal holdes på et rimeligt leje i forhold til, hvad man ellers har af udgifter, så det er noget, man må overveje og overvåge løbende, synes jeg.”

Aldrig sige aldrig

I Stevns er Allan B. Corfitsen glad for, at kommunen endnu ikke har skullet bruge private rekrutteringsfirmaer:

”Jeg synes jo, at det er dyrt, men jeg kan da godt forstå, hvis der er nogen, der vælger at benytte det. Især hvis det drejer sig om en kommunaldirektør, fordi det er den højeste stilling. Vi har ikke selv været ude for at skulle ansætte en kommunaldirektør.” 

 

Ville I så bruge et eksternt konsulentfirma?

”Man skal aldrig sige aldrig her i livet,” siger Allan B. Corfitsen.

I Silkeborg har personalechef Frank Høy også tillid til, at kommunens egen indsats er mindst lige så god som ekstern hjælp.

”Vi har opbygget en HR-funktion, og det har ligget helt naturligt for os at sige, at i denne HR skal en af kompetencerne være en evne til at rekruttere ledere og chefer og direktører.” 

Prik på skulderen

En del af HR-konsulenterne i Silkeborg har en fortid i private konsulentfirmaer, og det er en styrke, mener Frank Høy. 

”Det arbejde, de kunne lave i den sammenhæng, kan de lave lige så godt hos os. Eller mindst lige så godt hos os, fordi de, udover at have den professionelle tilgang til håndteringen af værktøjer, også har et kendskab til hele organisationen, til kulturen, til den kæmpe maskine, det er at komme ind i en så stor virksomhed, som Silkeborg Kommune udgør,” siger Frank Høy, som heller ikke tvivler på, at der er en positiv økonomi for Silkeborg i selv at rekruttere ledere. 

Fra Bornholm fortæller Brian Lambrecht, at der er et punkt, hvor kommunerne måske halter efter de private rekrutteringsvirksomheder. 

”Det er klart, at vi mister jo måske det element, der hedder, at man kan prikke nogen på skulderen. Men den anden vej rundt må vi også tro på, at de jobs, vi har, er interessante nok til, at vi kan indfange de interesserede kandidater via de almindelige medier uden først at skulle ud at prikke -nogen på skulderen. Min erfaring er også, at motivation og engagement i et job er størst hos den kandidat, der selv aktivt har søgt jobbet,” siger han. 

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet