Der skal skaffes midler til mere affaldsforskning

Socialdemokraternes miljøordfører, Torben Hansen, mener, at det er vigtigt at øge genanvendelsen, fordi det vil føre til et mindsket ressourceforbrug og gavne miljøet

TEMA: AFFALDSHÅNDTERING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

 Forbrænding kontra genanvendelse: Ser du det som et spørgsmål om ’enten eller’ eller ’både og’?
Det er et både og, men der er absolut ingen tvivl om, at genanvendelsen skal styrkes markant. Kvaliteten i genanvendelsen skal sikres bl.a. for at undgå ’down cycling’ og spredning af farlige stoffer i miljøet. Affald skal ses som en ressource, der kan genanvendes, hvilket regeringen lægger op til i den kommende ressourcestrategi.

 Borgernes rolle i affaldshåndteringen: Skal alle husstande i Danmark fremover udsortere den organiske fraktion?
Den rigtige løsning er at udsortere det organiske affald fra dagrenovationen. Det giver bedre muligheder for bioforgasning og vil være et væsentligt bidrag til at genindvinde ikke-fornybare ressourcer, som for eksempel fosfor.

Hvordan sikrer vi os, at det organiske affald også kan anvendes i landbruget?
Der er allerede i dag producentansvar på en række områder, men jeg mener, at vi skal se på en udvidelse af dette ansvar. Det skal blandt andet ske igennem en række klare rammebetingelser, der skal sikre, at vi bevæger os hen mod det lukkede ressourcekredsløb. Et mål, der er langsigtet, men ikke desto mindre er et nødvendigt mål.

Producenterne: Hvor vidt skal vi fremover lovgive for at sikre, at affaldet indgår i et kredsløb og ikke bare går op i røg? Skal der stilles krav om, at produkterne skal laves, så de kan genanvendes?
Det skal ske ved en kombination af flere ting. Det er først og fremmest vigtigt, at vi opstiller en række klare politiske målsætninger, som vi arbejder målrettet efter at opnå. Det gør vi blandt andet ved at understøtte og udvikle innovationscentre og et miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP).

Hvordan giver vi forskningen og innovationen et boost i forhold til affaldshåndtering?
Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt lægge mig fast på bestemte finansieringsmuligheder, men der skal skaffes midler til øget forskning. Øget genanvendelse vil betyde mindre forbrug af ressourcerne, hvilket gavner miljøet. Samtidig vil det også komme forbrugernes økonomi til gode, da der er adskillige økonomiske gevinster ved genanvendelse.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet