Der skal lovgives, så affaldet ikke går op i røg

I Enhedslisten er miljøordfører Per Clausen ikke i tvivl om, at en yderligere regulering gennem lovgivningen er nødvendig på affaldsområdet

TEMA: AFFALDSHÅNDTERING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Forbrænding kontra genanvendelse: Ser du det som et spørgsmål om ’enten eller’ eller ’både og’?
Jeg er ikke i tvivl om, at vi skal have mere genanvendelse og mindre forbrænding fremadrettet. Så det handler om at ændre kurs i den danske affaldspolitik, det er jeg ikke i tvivl om. Men det betyder ikke, at man ikke også i fremtiden vil se afbrænding. Det er jo ikke sådan noget, man afvikler fra den ene dag til den anden, men jeg ser da for mig, at genanvendelse kommer til at spille en langt større rolle fremadrettet.

 Borgernes rolle i affaldshåndteringen: Skal alle husstande i Danmark fremover udsortere den organiske fraktion?
Det tror jeg ville være et godt element i en løsning, hvor man får en mere fornuftig anvendelse af den organiske fraktion, så det betragter jeg i hvert fald som noget af det, vi skal arbejde på.
Det er klart, at det er noget, vi skal forhandle med kommunerne, og det bedste er jo, hvis vi kan blive enige med kommunerne om, at det er den vej, vi skal gå. En forhandlingsløsning vil være mit første bud på, hvordan man kommer i gang med det. Men det er klart, at vi også skal sende et signal. Vi skal have en plan med vores affaldshåndtering, og der synes jeg jo, at det skal indgå. Og så må vi bare finde ud af, hvordan vi håndterer det i forhold til kommunerne på en måde, så kommunerne selv får mulighed for at finde de modeller, der er bedst set fra deres synspunkt.

Hvordan sikrer vi os, at det organiske affald også kan anvendes i landbruget?
Der er jo helt klart et forureningsproblem, som er relevant, og som vi skal prøve at finde en løsning på. Men jeg ser nu også for mig at i forhold til den megen snak om biogas, der mener jeg sådan set, at det organiske affald fra husholdningerne kan komme til at spille en vigtig rolle. Også hvis man kommer i den situation, at svineproduktionen faktisk ikke vokser fremadrettet, men i stedet for bliver reduceret på grund af nogle andre miljøproblemer og økonomiske problemer. Så der er også en mulighed, men det er klart, det er ikke bare så let. Når man har besluttet sig for at gå denne her vej, så har man jo ikke løst alle de tekniske udfordringer, så det må vi jo i gang med at se, hvordan vi kan gøre.

Producenterne: Hvor vidt skal vi fremover lovgive for at sikre, at affaldet indgår i et kredsløb og ikke bare går op i røg? Skal der stilles krav om, at produkterne skal laves, så de kan genanvendes?
Ja, det synes jeg, at man skal. Og jeg tror faktisk, at det er et af de områder, hvor en regulering gennem lovgivningen vil være rigtig hensigtsmæssig - og også nødvendig, hvis man skal sikre, at der kommer bare en lille smule fart i sådan en proces.   
Man det er klart, at man bliver nødt til at gå på to ben i det her: Jeg synes, at man skal gå så langt og gøre så mange ting, som man overhovedet kan i Danmark. Og samtidig skal man selvfølgelig undersøge – eller arbejde på – at lave internationale regler for ressourceanvendelse. Og effektiv udnyttelse af ressourcerne er jo også en rimelig stor ting i EU, så der er vel nogle muligheder for at lave nogle aftaler i hvert fald på det plan. Og så er der jo også det globale plan, hvor man selvfølgelig skal arbejde på det – selv om det bliver tungere og tungere, jo flere der skal med.  Men jeg synes, at vi skal have en national strategi, som også indbefatter, at vi har en strategi for, hvordan vi vil forsøge at komme igennem med de her ting internationalt.

Hvordan giver vi forskningen og innovationen et boost i forhold til affaldshåndtering?
Der er det vel bare sådan, at når vi næste gang diskuterer strategisk forskning og forskning i det hele taget, så kan det jo godt være, at vi skal være opmærksomme på, at affaldshåndtering måske lige så godt kunne siges at handle om at sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne: At det faktisk er et kæmpe stort spørgsmål, som der virkelig skal arbejdes med. Derfor må man jo også opprioritere det, så det tror jeg er rigtigt. Måske nogen mente, at vi var nået dertil med affaldshåndteringen i Danmark, at det var som det skulle være i forhold til at få det brændt af så effektivt som muligt. Nu må man bare konstatere, at sådan er det ikke. Vi er nødt til at finde en mere effektiv måde, at finde ressourcerne som ligger i vores affald på. Og derfor skal der selvfølgelig også forskes i det.

Herunder: Skal kommunerne kunne opkræve ekstra gebyrer fra borgerne for at sætte ind og støtte forskningen på området?
Det er noget, man godt kunne diskutere. Jeg går ind for, at kommunerne skal have større frihed til at agere - også på det her marked med at gå i gang med innovation og så videre. Og derfor er det selvfølgelig afgørende, at de også har nogle muligheder for at få penge til det. Jeg vil synes, at man godt kan diskutere, om det ikke også var en fornuftig vej at gå. Man skal selvfølgelig sikre sig, at det ikke bliver en eller anden pengemaskine, men at der kun bliver opkrævet de penge, som er relevant i forhold til en fornuftig prioritering af forskning og innovation. Men det synes jeg sagtens, at vi kunne diskutere i forhold til kommunerne.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet