Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kalder det nuværende tilsynsniveau på dagtilbudsområdet uacceptabelt og er åben over for at gøre det statsligt.
Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kalder det nuværende tilsynsniveau på dagtilbudsområdet 'uacceptabelt' og er åben over for at gøre det statsligt.
Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix

Der kan gå år imellem tilsyn af dagtilbud

For nogle børnehaver og vuggestuer kan der gå flere år imellem tilsynsbesøg. Det bekymrer FOA, som mener, at tilsynene er nødvendige for at sikre bedre forhold. Ministeren er åben over for at flytte tilsynene.

tilsynstilsyn

Af Ritzau | [email protected]

Fra tid til anden bliver der ført tilsyn med landets børnehaver og vuggestuer for at sikre, at der blandt andet gives tilstrækkelig omsorg til børnene.

Men for nogle af dagtilbuddene kan der gå år imellem tilsynene. Det viser en undersøgelse lavet for fagforbundet FOA. I undersøgelsen svarer cirka halvdelen af daginstitutionerne, at de får besøg af tilsynet én gang om året. For 35 pct. sker tilsynet en gang hvert andet år eller sjældnere.

Tilsynene skal blandt andet være med til at sikre, at dagtilbud fremmer 'børns trivsel, udvikling og læring'.

Derudover skal børnene gives 'omsorg', og dagtilbuddet skal 'understøtte det enkelte barn', så det kan få en 'god og tryg opvækst'.

Derfor bekymrer det Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA, at der i nogle tilfælde kan gå år imellem tilsynene.

- Tilsynene er nødvendige for løbende at sikre, at børnene hver dag bevæger sig i gode og sunde rammer, og at den enkelte daginstitution lever op til dagtilbudsloven, siger Kim Henriksen.

KL: Der skal rettes op nu

Både daginstitutionerne og tilsynene af dem hører under kommunerne.

Kommunerne er enige med FOA om, at der skal rettes op på de mangler, der er lige nu. Det fortæller Thomas Gyldal Petersen (S), formand for børne- og undervisningsudvalget i KL.

- Vi skal have gravet ud, hvilke elementer det gode tilsyn består af, og hvordan vi kan bruge den viden til at inspirere alle kommuner til at sikre en stærkere systematik omkring tilsynene, siger Thomas Gyldal Petersen.

  Jeg kunne godt forestille mig en anden model, hvor man har et antal tilsyn fordelt rundt i landet, eller at man gør det decideret statsligt.

Ifølge FOA kan årsagen til, at der i nogle tilfælde går år imellem tilsynene, være, at de pædagogiske konsulenter, der står bag de fleste af tilsynene, har for mange andre opgaver at tage sig af.

En måde at sikre hyppigere tilsyn kunne ifølge FOA være, at man laver nogle minimumbestemmelser for tilsynene. Derudover foreslås der tilsyn af selve tilsynene.

Ingen overraskelse for ministeren

For børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er det ikke nyt, at der er 'store problemer' med tilsynene. Derfor startede hun i februar en proces, der skal rette op på tilsynene. Den proces er dog blevet skubbet af coronaudbruddet.

  Vi skal have gravet ud, hvilke elementer det gode tilsyn består af, og hvordan vi kan bruge den viden til at inspirere alle kommuner til at sikre en stærkere systematik omkring tilsynene.

Ministeren vil endnu ikke sige, om flere ressourcer til kommunerne kan være en løsning på problemet. Til gengæld slår hun fast, at det er 'fuldstændig uacceptabelt', at der kan gå flere år mellem tilsynene.

Hun overvejer, om en løsning kan være at flytte ansvaret for tilsynene væk fra kommunerne.

- Jeg kunne godt forestille mig en anden model, hvor man har et antal tilsyn fordelt rundt i landet, eller at man gør det decideret statsligt, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Den mulighed er KL ikke begejstret for, da det ifølge Thomas Gyldal Petersen er bedre, hvis tilsynene er forankret lokalt.

Hvis medarbejderne er lokale, vil det nemlig være lettere og mere effektivt at rette op på de mangler, der måtte blive opdaget i tilsynene, siger han.

Cirka tre fjerdedele af kommunerne har medvirket i undersøgelsen om tilsyn.

Resultater

  • 48 pct. af daginstitutionerne får besøg af tilsynet én gang om året.
  • 35 pct. af institutionerne får besøg af tilsynet en gang hvert andet år eller sjældnere.
  • 29 pct. af tilsynene omfatter ikke observationer af børnenes samspil med de voksne.
  • 35 pct. af tilsynene omfatter ikke observationer af børnenes samspil med hinanden.
  • 40 pct. af tilsynsbesøgene varer mindre end tre timer.

Kilde: Undersøgelse lavet af analyseinstituttet Bureau 2000 for FOA.

 

Børn & unge

Tilmeld dig nyhedsbrevet