Der er intet illegitimt i at stjæle en god idé

Formanden for KL’s teknik og miljøudvalg mener ikke, at kommunerne behøver frygte for deres berettigelse, hvis de i større grad lader sig inspirere af hinandens gode eksempler

POLITISK FORUM 2013

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

 

På Hotel Menstrup Kro, som ligger omkring 13 kilometer fra Næstved centrum, er mere end 600 kommunalpolitikere og forvaltningsfolk fra teknik- og miljøområdet torsdag og fredag i denne uge samlet til Politisk Forum 2013 med overskriften: Vejen til fremtidens kommune.

Det trådløse netværk virker ikke, men som næstformand for KL’s teknik og miljøudvalg og borgmester i Lejre Kommune Mette Touborg (SF) konstaterede, så kan manglen på internet måske være med til at holde deltagernes fokus på det, der sker på scenen og ikke alt det udenom. 

Fokus for formanden for KL’s teknik og miljøudvalg, Martin Damm (V), var, at efter fire konsoliderende år med mange nye opgaver, nye politiske sammensætninger, nye strukturer og ikke mindst sammensmeltningen af store kulturforskelle i administrationerne, er kommunerne nu mere end klar til en ny periode.

- En periode, hvor der er behov for at se fremad, få idéer og tænke stort. Det er nu, vi skal vise, at det lokalpolitiske lederskab er en styrke. Det er nu vi skal få visionerne ind i den kommende valgkamp, sagde Martin Damm fra talerstolen.

Et skræmmescenarium
Men selv om identiteten ligger i det lokale, og kommunerne hver især er innovative, så er det lige så oplagt også at se ud over egne kommunegrænser og blive inspireret af den måde, som andre har valgt at tackle udfordringerne på. Det fortalte Martin Damm til dk-teknik.

- Selv om vi går meget ind for det kommunale selvstyre, behøver vi ikke at dyrke noget, vi partout vil have skal være forskelligt, hvis vi lige så godt kan gøre det ens og det giver borgerne en bedre oplevelse. På den måde kunne vi godt standardisere lidt, men det har bare altid været et skræmmescenarium, at hvis vi gør det, så er det ikke kommunalt, sagde Martin Damm til dk-teknik.

Et eksempel, som formanden for teknik og miljøudvalget fremhævede, var forskelle på parkeringsregler, som varierer fra kommune til kommune. 

- Det er da fornuftigt nok over for borgerne at det er ens, hvordan man skal parkere - i stedet for at man skal sidde og læse en politivedtægt for hver eneste kommune, hvis man krydser kommunegrænser: At man har tyvstjålet noget fra nogle andre, fordi det var godt, det er der jo ikke noget illegitimt i, sagde Martin Damm til dk-teknik.   

Sluge kameler
Han understregede, at det at lade sig inspirere af andres tiltag ikke bliver lige let overalt.

- Nogen steder kræver det en holdningsændring. Jeg synes, at der er rigtig meget god inspiration rundt om i Danmark. Og det er da fair nok, at snuppe en god idé. Og det gør jo også at du kan implementere det hurtigere, fordi der allerede er nogen andre, der har taget alle kriseomkostningerne på det, der gik galt, ssagde Martin Damm til dk-teknik.

- Hvis vi lader os inspirere af andre, får vi også plads til at gå ud og gøre nogle nye ting og tænke grønt og innovativt i endnu højere grad end i dag.

Martin Damm mener ikke, at de effektiviseringskrav, der i dag er til alle kommuner, vil være gratis.

- Der er nok nogle, der må sluge nogle kameler, fordi vi skal frigøre et råderum: Vi får ikke flere penge inden for teknik- og miljøområdet, så det vi gerne vil og vil udvikle, det skal vi finde i egen kasse. Så vi skal være benhårde i at effektivisere, sådan så vi har råd til at komme ind på den næste dagsorden. Der er masser af opgaver, der venter. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet