Deponeringsregler forenkles

Låne- og deponeringsregler bliver i højere grad ligestillet med ny aftale

økonomiaftale

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Der blev ikke noget større opgør med deponeringsreglerne med det netop indgåede økonomiaftale for 2014. Til gengæld opnåede regeringen og KL enighed om nogle mindre justeringer, som i højere grad skal sidestille kommunerne og regionernes låne- og deponeringsregler.

Fremadrettet frigives midler, der er deponeret i forbindelse med nye leje- og leasingaftaler mv., allerede efter første år efter aftalens indgåelse med en femogtyvendedel årligt.

Herudover indføres der en generel adgang til deponeringsfritagelse ved kortvarige tidsbegrænsede aftaler om leje og leasing på op til tre år.

Intiativerne omfatter også aftaler om leje og leasing i OPP-konstruktioner.

Fritagelsespulje
Med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejde har regeringen oprettet en regional OPP-lånepulje på 300 mio. kr. i 2014 og en kommunal pulje på 150 mio. kr. Det er for kommunernes vedkommende en forøgelse på 50 mio. kr. i forhold til i år.

Det aftalte er en opfølgning på en rapport om modernisering af kommunerne og regionernes låne- og deponeringsregler fra maj 2013, som kan læses her.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet