dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Den dag Trøjborg meldte sig under de borgerlige faner

Den dag Trøjborg meldte sig under de borgerlige faner

Den økonomiske krise styrker ifølge professor Lotte Jensen Finansministeriets forsøg på at begrænse det offentlige forbrug. Tilbage står kampen mellem stat og kommuner om det politiske ansvar for besparelser.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Den økonomiske krise blæser fornyede vinde i Finansministeriets sejl og har atter gjort besparelser og nulvækst til legitime politiske programmer. Det mærkede kommunerne med årets historisk stramme økonomiaftale, som KL først nødtvunget måtte acceptere og nu må kæmpe for bliver overholdt.
EU’s henstillinger om at begrænse det offentlige forbrug har sat udgiftspolitikken øverst på den politiske dagsorden, efter at den har tilbragt de sidste 15-20 år i skyggen af den generelle økonomiske vækst.
Analysen kommer fra Lotte Jensen, der er professor i offentlig forvaltning ved Københavns Handelshøjskole (CBS). Hun har de senere år forsket indgående i Finansministeriets politiske rolle og magt. Det er blandt andet blevet til to bøger, hvis samlede vægt som paperbacks ligger på næsten et kilo.
”Det interessante er, om finanskrisen og EU’s henstillinger har skabt et udefrakommende pres, der styrker Finansministeriet og er med til forny dets magtposition. Det har i hvert fald styrket ministeriets klassiske rolle som vogter over de offentlige udgifter,” siger Lotte Jensen.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier