Delte meninger om forebyg gelsesgevinst

Kommunerne kræver at få udbetalt en del af besparelserne, hvis kommunerne forebygger indlæggelser. Danske Regioner og sundhedsministeren siger hverken helt ja eller helt nej. 

økonomi

Af Redaktionen | [email protected]

Hvis kommunerne investerer penge i forebyggelse, der vitterligt fører til færre indlæggelser på sygehusene, så skal regionerne aflevere en del af den følgende besparelse til kommunerne.

Sådan lyder det fra KL, der ellers har svært ved at se, at regeringens reform af den kommunale medfinansiering får den effekt på kommunernes incitament til at forebygge, som regeringen håber på.

Lovforslaget lægger i sin nuværende form op til, at de enkelte kommuner har det incitament, at de fremover kun betaler for borgernes faktiske brug af sygehusene, hvor de hidtil har betalt et fast grundbeløb og dertil et aktivitetsbestemt beløb. 

Dermed bliver det forholdsmæssigt dyrere for de kommuner, hvor borgerne øger deres brug af sygehusene, ligesom besparelsen bliver større, hvis de bruger sygehusene mindre. 

Men det er ikke nok, har både KL’s formand Jan Trøjborg (S) og KL’s cheføkonom, Jan Olsen, slået fast over for ­Altinget.

”Ellers kan kommunerne ikke finansiere de forebyggende initiativer. Og man risikerer, at regionerne bruger den ledige kapacitet på sygehusene til at behandle andre patienter. På den måde øger man de samlede sundhedsudgifter. Og kommunernes forebyggelsesindsats vil tørre ud, fordi der ikke er penge til at investere i nye tiltag,” siger Jan Olsen til Altinget. 

Regioner afviser ikke

Danske Regioner er modsat KL modstandere af forslaget om en reform af den kommunale medfinansiering. Men regionerne er dog ikke afvisende overfor ideen om at dele de økonomiske besparelser, hvis kommunerne forebygger indlæggelser. 

”Hvis vi i fællesskab med kommunerne kan finde nogle løsninger, der reelt giver besparelser i regionerne, er det også i regionernes interesse med en mere koordineret indsats og at tænke mere på tværs i finansieringen,” siger cheføkonom i Danske Regioner Christian Heunicke. 

Omvendt peger han på, at regeringen allerede selv høster besparelser hos regionerne. I de årlige økonomiaftaler mellem staten og regionerne, hvor der er konkrete krav om, at regionerne skal effektivisere. 

”Så i den forstand er det allerede forudsat i samfundsøkonomien, at regionerne bliver mere effektive og forebygger vækst i antallet af behandlinger,” siger Kristian Heunicke. 

Uklar minister

Sundhedsminister Bertel Haarder (V) har tidligere afvist al kritik af lovforslaget over for Altinget.

Han mener, at kommunerne har tilstrækkeligt med incitament til at forebygge. Men omvendt nævner han, at forebyggelse skal diskuteres ved de kommende økonomiforhandlinger. 

”... for den enkelte kommune vil det altid være en tilskyndelse til at gøre det bedre. Og behovet for forebyggelse skal jo altid tages op i de økonomiske forhandlinger, som vi har med kommunerne. Men det er rigtigt, at der ikke er nogen automatik indbygget i modellen,” skrev Bertel Haarder i Altinget tirsdag den 29. marts. 

Her nævner han dog ikke, om forhandlingerne om ­forebyggelse til økonomiforhandlingerne er ensbetyd­ende med, at KL kan forvente at få flere penge til forebyggelse.

 

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet