Delegerede efterlyser mod til reform af udligning

Der er brug for en reform af udligningssystemet, mener mange kommuner. Senere på året fremlægger Finansieringsudvalget deres bud på mulige forbedringer, men spørgsmålet er, om det skaber ro. 

Topmøde

Af Mia Tang | [email protected]

Både på talerstolen og rundt blandt de menige delegerede var udligningssystemet et af de emner, som i dén grad blev diskuteret. Oprindeligt kom kravet om en reform fra de fynske kommuner, og herfra havde viceborgmester Lars Erik Hornemann (V) fra Svendborg en klar opfordring til den nye indenrigsminister, Bertel Haarder (V). 

”Følg Finansieringsudvalgets arbejde nøje. Nogle kommuner har vist, at de kompenseres helt skævt, og at en del ting ikke kommer med i beregningsgrundlaget. Det må laves om. Vi har brug for dit mod, Bertel, og vi har også høje forventninger til KL’s nye bestyrelse,” sagde han. 

Ikke partipolitisk 

Kravet om en reform er et patchwork af partifarver. Mange mener, at der efter reformen er opstået en teknisk regnefejl, og efter ønske fra mindst 40 kommuner skal Finansieringsudvalget nu efter planen komme med forbedringsforslag, som kan føre til en reform af systemet i 2012. På høje tid, mener Allerøds borgmester Erik Lund (K). 

”Udligningssystemet er skævt, urimeligt og uigennemsigtigt. ( … ) Er det rimeligt, at kun 9 kommuner betaler til fællesskabet, mens 89 modtager?  KL må arbejde for en mere retfærdig model!” fastslog han. 

At fordelingen ser sådan ud falder mange for brystet. Også selv om de selv er blandt modtagerne.  

 ”Det viser et samfundsmæssigt problem, at de 89 ikke kan klare sig selv. Kommuner skal ikke være ens, men de skal kunne stå på egne ben,” siger Morten A. Petersen (DF) fra Hjørring.

 

Ikke alle er kritiske

Udligningssystemet har dog også sine tilhængere. En del af disse mener, at man bruger energien forkert ved at skændes om en fast pulje, hvor man højst kan flytte midler fra en kommune til en anden, men ikke hæve den samlede ramme. Så ikke alle efterspørger en reform, heriblandt Karl Erik Høholt Jensen (V) fra Hvidovre.  

”Jeg mener, at ordningen overordnet set fungerer. Samfundet er gennemsyret af egoisme og negativt nærdemokrati, hvor alle kæmper for deres. Jeg mener ikke, at man skal røre mere ved den. Det er umuligt at opnå enighed,” siger han. 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet