Camilla Trantel var kun 18 år gammel, da hun blev hjemløs. I flere måneder sov hun på sofaer hos venner og bekendte, indtil en privat organisation hjalp hende med at få en midlertidig bolig.
Foto: Ann Birgitte Christiansen
Camilla Trantel var kun 18 år gammel, da hun blev hjemløs. I flere måneder sov hun på sofaer hos venner og bekendte, indtil en privat organisation hjalp hende med at få en midlertidig bolig. Foto: Ann Birgitte Christiansen

De unge skal ind fra kulden

Camilla Trantel blev smidt ud hjemmefra, lige da hun var fyldt 18. Det blev startskuddet til en sommer som hjemløs i København. Nu vil et nyt projekt finde nye løsninger for at få det stigende antal unge ud af hjemløshed.

Udsatte

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

Når de sidder i Kongens Have i København, ligner de mange af Københavns andre unge. Men når andre går hjem for at sove om natten, finder de hjem på sofaer hos venner, på herbergerne eller på gaden.

I sommeren 2014 var en af dem Camilla Trantel. Hun blev smidt ud hjemmefra.

- Efter jeg blev 18, kunne min mor jo skille sig af med ét af sine problemer – mig. Jeg tror, det var nemmere for hende at forholde sig til at smide mig ud, end det var for hende at håndtere mine problemer, siger hun.

Turen på gaden betød også, at hun røg ud i et mindre hashmisbrug.

- Jeg røg ikke for at glemme, at jeg var hjemløs, men fordi, at når jeg røg, virkede det lidt mere lige meget, at jeg var hjemløs. Også selvom det kun var for nogle få sekunder, så var det et sted, jeg kunne være ligeglad.

Efter et par måneder som sofasurfer kom Camilla Trantel i kontakt med Kofoeds Kælder, et kontaktsted for unge hjemløse mellem 18 og 29 år. Her forklarede hun sin situation.

- De var meget chokerede. Jeg er åbenbart den yngste nogensinde, der har søgt hjælp hos dem, siger hun.

Camilla Trantel er en del af en statistik, som siden 2009 har været på himmelflugt: Der bliver hvert år flere unge hjemløse. Det viser den årlige hjemløsetælling, som Det Nationale Forskningscenter for velfærd, SFI, står bag. Ifølge hjemløsetællingen fra 2015 er der i dag 1.172 hjemløse unge mod 633 i 2009. Det er en stigning på 63 procent.

Tallene er dog præget af mørketal. Tællingen foregår på etablerede institutioner og herberger, og dermed når man ikke ud til det ukendte antal unge, der lever som såkaldte sofasurfere. Det vil sige uofficielt hjemløse, som overnatter hos familie og venner uden at have eget hjem.

KL estimerer antallet af sofasurfere til cirka 1.875.

”Vi kommer ikke i mål, hvis ikke vi finder nye svar. Og vi kan ikke løse hjemløsheden hver for sig. Kommunen kan for eksempel ikke sørge for, at deres forældre ikke smider dem ud, eller at grundpriserne i byen ikke er så høje, at de ikke har råd til en lejlighed.” Jesper Christensen (S), socialborgmester i København

Kurven knækker

I den seneste hjemløsetælling er der for første gang i seks år talt færre unge hjemløse i København. Men står det til socialborgmesteren i København, Jesper Christensen (S), skal der findes en løsning på den stigende hjemløshed blandt unge på landsplan.

Københavns Kommune har derfor indgået en privatfinansieret alliance med 10 organisationer om at finde nye løsninger på den stigende hjemløshed under titlen ‘Hjem til Alle’.

Alliancen vil samle eksperter, kommuner, erhvervsliv, uddannelser, organisationer og de unge hjemløse om løsninger på tværs af sektorer. Det skal blandt andet ske ved at teste nye løsninger.

- Vi kommer ikke i mål, hvis ikke vi finder nye svar. Og vi kan ikke løse hjemløsheden hver for sig, siger Jesper Christensen og fortsætter:

- Kommunen kan for eksempel ikke sørge for, at deres forældre ikke smider dem ud, eller at grundpriserne i byen ikke er så høje, at de ikke har råd til en lejlighed.

Boligen er central, hvis det skal lykkes at få de mange unge ud af hjemløsheden, siger Jesper Christensen:

- Det er svært for os at hjælpe, hvis de unge bor rundtom på sofaer. Så længe grundpriserne i kommunen er på himmelflugt, kan en byrådsbeslutning om at skabe boliger ikke gøre noget for de hjemløse, fordi de så ikke er til at betale, når de står der.

Aarhus får stadig flere

Også i Aarhus er det manglen på billige boliger, der er det store problem, siger socialrådmand Thomas Medom (SF). Derfor har man blandt andet åbnet et herberg kun for unge. Derudover har kommunen afsat penge til flere skæve boliger. Alligevel kommer der hvert år stadig flere hjemløse i byen.

- Det skyldes blandt andet en lavere ydelse til nogle af de unge. For eksempel kontanthjælpen, som nu er nede på SU-niveau, uden at de har adgang til de samme lånemuligheder og billige boliger, siger Thomas Medom og understreger, at selvom Aarhus modsat København ikke har fået færre unge hjemløse, er stigningen nu mindre end tidligere.

- Sammensætning af hjemløse er helt anderledes i København end i Aarhus. En langt større andel i hovedstaden bor på gaden og på herberg, mens vores hjemløse i høj grad er sofasovere eller funktionelt hjemløse, der har en lejlighed, som de dog ikke kan holde ud at være i, siger Thomas Medom.

Villa, volvo og vovhund

Efter en måneds kontakt til Kofoeds Kælder fik Camilla Trantel et klubværelse i en af organisationens lejligheder. I dag venter hun på at flytte fra klubværelset og ud i en bolig. Men hun har social angst og har det svært med at risikere at ende i en delebolig.

Hun har derfor affundet sig med måske at blive nødt til at flytte ud af København, hvor hun ellers har boet hele sit liv.

Boligerne i København er simpelthen for dyre til, at hun tør håbe på at finde en betalelig lejlighed, som hun kan bo i alene. Samtidig er hun ved at blive klar til at skulle starte på VUC for først at tage en 10. klasse og sidenhen en HF. Hvad fremtiden bringer derudover, kan Camilla Trantel kun drømme meget jordnært om:

- Jeg drømmer om at få børn og helst også et hus med en have. Jeg synes ikke, jeg stiller store krav til livet. Bare at jeg kan få mit eget sted at bo, hvor der ikke pludselig kommer andre indad døren end måske min kæreste.

Unge hjemløse

  • Der er optalt 1.172 unge hjemløse i alderen 18-24 år i Danmark.
  • Antallet af hjemløse er steget 76 procent i løbet af de sidste seks år.
  • Næsten hver femte hjemløse borger er mellem 18 og 24 år.
  • Næsten halvdelen af de hjemløse unge mellem 18 og 24 år har en psykisk sygdom, og 3 ud af 5 har misbrugsproblemer.
  • Cirka 20 procent af de unge hjemløse har hverken et misbrug eller en psykisk sygdom.

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet