De store tanker er forsvundet

På en SF-kongres i 1967 proklamerede han dannelsen af det nye parti VS. Nu reflekterer tidligere folketingsmedlem Erik Sigsgaard over den endelige opløsning af Venstresocialisterne.

Opløsning

Af Sine Riis Lund | [email protected]

VS lever jo videre i den forstand, at I har skabt Enhedslisten. Hvordan mener du, at partiet forvalter den arv?

Stort set udmærket synes jeg. Det er afgjort det mindst ringe blandt de politiske muligheder, der er i Danmark. Dertil kan man sige, at med hensyn til at forsvare folks truede rettigheder, synes jeg, Enhedslisten gør det godt. Og så synes jeg, de gør det godt med hensyn til at arbejde for en demokratisering, for eksempel ved at kritisere de utallige milliarder, der går direkte til olieselskaber og andre store selskaber. Jeg kunne så mangle, at Enhedslisten og andre havde blik for nødvendigheden af at afinstitutionalisere vores institutioner. Og det gælder alle. Det gælder vuggestuen, det gælder gymnasiet, og det gælder de sociale forvaltninger. I forhold til mange institutioner er demokratiseringen ikke fulgt med. Mange mennesker, som er i vanskelige situationer, bliver behandlet som undersåtter i vores forvaltninger.

 

Er afinstitutionalisering et punkt, der adskiller venstrefløjen fra din aktive tid og så den i dag?

Jeg synes, sikkert også på grund af krisen, at der idag bruges flere kræfter på defensiv og nødvendigt forsvar for mennesker i nød. Og så synes jeg, at der bruges for få kræfter på, hvad det egentligt er, som skal erstatte det samfund, som vi lever i. Hvilken ny grundstruktur skal der til, for at vi kan praktisere for eksempel en grøn politik, som alle snakker om, og når jeg snakker om en demokratisk politik baseret på ligeværdighed, hvad er det så for en samfundsstruktur, der skal til? Der skal grundlæggende forandringer til. Det har aldrig været tydeligere, men der har heller aldrig været så få, der virkelig konstruktivt er i stand til og tør at tænke tanker, der rækker ud over det nuværende samfund. Og det er en opgave for Enhedslisten.

 

Har det på nogen måde gibbet i dig, når det trods alt nu i en eller anden forstand er en æra, der er slut med VS?

I sin tid var det meget nødvendigt at markere, at der fandtes en demokratisk socialisme, og det er selvfølgelig stadigvæk nødvendigt at markere, men man har ikke en meget stærk autoritær såkaldt socialisme at slås imod mere. Og det rummer en fare for, at man begynder at falde lidt hen, blunde lidt og sige, at der er nok ikke andet. Vi har det samfund, som vi har, og det har jo også sine gode sider. Så måske nedlæggelsen af VS minder om, at de store diskussioner har været aftagende gennem mange år, og det, at de store diskussioner, troen på alternativer, og at det nytter at kæmpe for dem, er aftagende, gør, at vi politisk set måske bliver lidt mere slatne. Og når man siger, at det er da mærkeligt nok, at valgdeltagelsen går ned og ned – er det så egentlig så mærkeligt? Jeg synes det ikke, men det er ikke så godt. Det er sådan nogle tanker, der rører sig.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet