De nære sundhedstilbud skal skabes i samarbejde

Et mere helt sundhedsvæsen skabt i samarbejde. Sådan lyder visionen fra Danske Regioners generalforsamling, som bakkes op af regeringen.

Regioner

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Både politikere, organisationer og fagfolk skal samarbejde om fremtidens nære sundhedstilbud. Det var den klare vision fra Bent Hansen (S) på Danske Regioners generalforsamling. Han understregede, at behandlingen ikke skal være bundet af sygehusenes mure.

”Fremover skal vi sikre, at der tages hånd om patienten, uanset hvilken dør, patienten banker på,” sagde Bent Hansen.

Denne vision bakkes op af økonomi- og erhvervsminister Margrethe Vestager (R): 

”Omdrejningspunktet er samarbejde. Der er intet, der kan lykkes uden det.”

Som Bent Hansen lagde hun også vægt på, at patienternes forløb skal være så problemfrit som muligt – og dermed også at overgangene mellem kommune og region skal forløbe så gnidningsfrit som muligt. 

Ministeren nævnede billedet på det gode ægteskab som et forbillede for relationen mellem regioner og kommuner:

”Et godt ægteskab er, hvor man ikke tænker ens, men tænker sammen. Kommuner og regioner skal ikke gå i ens campingsuit, men det er vigtigt at tænke sammen,” sagde hun. 

Formanden for Danske Regioner inviterede både folketingsmedlemmer, politikere fra både regioner og kommuner, patientforeninger, forskere, faglige organisationer og engagerede fagfolk til at deltage i et samarbejde om de nære sundhedstilbud.

Brug for fælles billede

”Der er på tværs af landet brug for et fælles billede af, hvilke opgaver der skal løses uden for sygehusene, og hvordan de kan organiseres. Det er helt afgørende, at vi i praksis finder et fælles fodslag om at tegne fremtidens sundhedsvæsen,” sagde Bent Hansen fra talerstolen og fortsatte:

”Vi har altså brug for at udvikle en fælles forståelse af indholdet i de tilbud, der ligger uden for sygehusenes mure. Vi skal sikre den nødvendige faglighed og en fornuftig økonomi, så vi kan skabe et mere helt sundhedsvæsen.” 

Samle folk i fora

Regionerne lægger i forlængelse af denne vision op til at samle både fagfolk og politikere i forskellige fora, som enten kan være politiske topmøder, faglige arbejdsgrupper eller konferencer med sundhedseksperter fra udlandet. 

”Alle de aktiviteter, som vi sætter i gang, skal munde ud i, at vi får skabt den sammenhæng i sundhedstilbuddene, der er nødvendig – men som også efterspørges,” sagde Bent Hansen.

Den seneste tids debat om de sundhedstilbud, der foregår uden for sygehusenes mure, giver ifølge Bent Hansen ikke et fyldestgørende billede af, hvordan samarbejdet mellem kommuner og regioner ellers er. 

”Der er mange gode eksempler på, at regioner og kommuner arbejder godt sammen omkring løsninger af gråzoneproblemer, og de seneste sundhedsaftaler har for alvor banet vej for gode løsninger,” sagde Bent Hansen og understregede, at det samarbejde fremover skal styrkes yderligere. 

Formand for KL Jan Trøjborg henviser til KL’s eget bud på, hvordan samarbejdet kan styrkes fra KL’s kommunalbestyrelsesmøde i marts.

”Vi har selv lagt op til det her med et fagligt udspil, der er blevet rigtig godt modtaget. Flere sundhedsopgaver skal løses nært med patientforebyggende arbejde. Den opgave skal vi løse i kommunerne i et tæt samarbejde med hospitalerne,” sagde Jan Trøjborg.

Kommunen spurgte Venstres sundhedsordfører, Sofie Løhde, hvordan hun ser på visionen for et mere helt sundhedsvæsen skabt i samarbejde:

”Vi ser en række områder, hvor knasterne består i, at man er for dårlig til at samarbejde kommuner og regioner imellem. Vi skal blive bedre til, at den ene hånd ved, hvad den anden hånd gør, når den ene hånd slipper,” sagde Sofie Løhde.

Hun understreger, at selv om der allerede er sat mange gode skibe i søen både regionalt og kommunalt er der behov for langt større samarbejder og langt større forpligtigelser kommuner og regioner imellem – og især at samarbejdet forankres lokalt. 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet