De grønne satsninger står ikke stærkt nok i 2020-planen

Det mener Det Økologiske Råd, som efterlyser konkrete redskaber til f.eks. at fremme grønne indkøb

KLIMA- OG MILJØKRISEN

Af Redaktionen | [email protected]

Den økonomiske krise er på alles læber, men den skal forenes med den knapt så omtalte klima- og miljøkrise. Det mener Det Økologiske Råd.

Danmark har nemlig nogle unikke kompetencer til at tjene som rollemodel for andre lande, men den mulighed går regeringen glip af ved ikke at satse stærkt nok på det grønne.

- Udsigterne til øget beskæftigelse og en sundere økonomi ligger dermed i høj grad inden for de nødvendige grønne satsninger. Dette spiller en alt for lille rolle i regeringens 2020-plan”, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Underoffentlige indkøb 1 nævnes, at offentlig efterspørgsel i højere grad kan understøtte grøn omstilling. Men ifølge Det Økologiske Råd mangler der konkrete redskaber til at fremme de grønne indkøb: Grønne indkøb har været en målsætning i mange år uden at det har rykket afgørende.

Tydeligt fremskridt
Planen nævner også vækstteams – blandt de 4,som allerede er nedsat, har i hvert fald de to solide grønne elementer (vand, bio&miljøløsninger samt ”Det blå Danmark”), og der planlægges bl.a. endnu et vækstteam om energi og klima 2.

- Heri ser vi et tydeligt fremskridt i den nye regerings satsning på det grønne sammenlignet med den tidligere regering, siger Christian Ege.

Men i 2020-planen mangler f.eks. beskrivelse af at grønne skatteomlægninger kan stimulerebeskæftigelse og eksport inden for grøn teknologi.

Det er afgørende, at det bliver prioriteret i den kommende skattereform: Der er bl.a. brug for bedre økonomisk tilskyndelse til energirenovering af den bestående bygningsmasse – her er utrolig meget at hente både i CO2-besparelser og i grønne job, mener Det Økologiske Råd.

Stimulere renere produkter
Renoveringspuljen, som er aftalt i energiforliget fra 22. marts, vil ifølge Det Økologiske Råd hjælpe, men ikke være nok. Herudover kunne man omlægge ejendomsskatten, så den fremmede energirenovering – eller man kunne følge Klimakommissionens forslag om at ejere af bygninger med dårlig energistandard skulle spare op til energirenovering. Og man kunne generelt øge afgifter på brug af fossil energi og til gengæld sænke skatten på arbejde. På samme måde kunne man stimulere renere produkter i forhold til indhold af farlig kemi.

Da Nyrup-regeringen i 2000 indførte afgift på PVC og de hormonforstyrrende ftalat-blødgørere, gav det et kæmpe boost til bl.a. de ftalatfri kabler fra NKT. Men afgiften er for lav til effektivt at fremme renere produkter på andre felter, f.eks. hospitalsudstyr uden ftalater. En forhøjelse af afgiften kunne forbedre vilkårene for en række grønnere produkter, mener Det Økologiske Råd, som også fremhæver fremme af elbiler, bedre kollektiv trafik og bedre forhold for cykling som steder, hvor der ligger meget store jobmuligheder og som samtidig vil forbedre miljøet.

tsp

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet