“De gode vilkår må ikke blive en sovepude"

Willy Feddersen nåede kun at arbejde et år som direktør for Børn og Skoler i Aabenraa Kommune, inden han fik tilbudt sin drømmestilling som kommunaldirektør i Haderslev Kommune.

Ugens uundgåelige

Af Camilla Boyhus Madsen | [email protected]

Tillykke med det nye job som kommunaldirektør, hvad glæder du dig mest til i dit nye job?

Jeg glæder mig til at blive en del af et hold, jeg kender fra mange års ansættelse. Haderslev Kommune har et meget dygtigt og kompetent hold af ansatte. Det er et hold, der har ambitioner om at gøre en forskel for de borgere og det civilsamfund, der er i kommunen. Derudover ser jeg meget frem til at være med til at udvikle kommunens potentiale fremadrettet. 

Haderslev Kommune er en typisk bosætningskommune, og i den sammenhæng synes jeg, det er rigtigt interessant og en stor udfordring at medvirke til, at den kerneservice, som borgerne har brug for, bliver fastholdt og udviklet på en god måde. Haderslev Kommune har en profil, hvor, hvis man kigger statistisk på den, så har den en stor nettoudpendling. 

Det vil sige, at rigtig mange mennesker, der bor i kommunen, arbejder andre steder, for eksempel i nabokommunerne og inden for Trekantområdet. Det giver nogle spændende muligheder på vækstaksen samtidig med, at vores placering giver gode muligheder bosætningsmæssigt.

Vil I fokusere på at skabe flere job i kommunen?

Jeg vil ikke lave nogen programerklæring, inden jeg er tiltrådt, nu vil jeg glæde mig over, at jeg har fået jobbet og til at gå i tæt dialog med borgmesteren, byrådet og mine andre kollegaer, hvorefter vi sammen vil sætte en dagsorden for, hvad der skal ske de kommende år.

Du har arbejdet i Haderslev Kommune siden 1993, og nu vender du tilbage. Hvordan har kommunen i dine øjne udviklet sig?

Udviklingen har været stærk. Haderslev har set udviklingen i nogle særområder, hvor politikerne har truffet nogle fremsynede valg for eksempel inden for bosætning ved at skabe  gode og attraktive muligheder for at bygge, bo og leve i kommunen. Blandt andet er der blevet skabt nogle stærke parcelhusområder og nogle spændende bymæssige boligmuligheder omkring Haderslev Havn, som har været og er et meget stort omdannelsesprojekt, som skaber  helt nye muligheder for liv, fritid og arbejde. Og så har kommunen været stærk på det sportslige område både i forhold til den brede idræt, men også eliteidrætten, hvor vi har stærke hold inden for fodbold og ishockey.

Hvilke udfordringer står I over for?

Udfordringen er, at de gode vilkår ikke må blive en sovepude. Det må ikke blive en sovepude, at vi ligger lunt i svinget og lukrerer på udviklingen i Trekantområdet. Man skal blive ved med at nytænke.

Du kommer fra en stilling som direktør for Børn og Skoler i Aabenraa – hvilke erfaringer tager du med derfra?

Jeg kan tage nogle gode erfaringer med om, hvordan man tilrettelægger processer, gennemfører dialoger og meget målrettet går efter de målsætninger, man sætter sig. Desuden har jeg fået erfaringer med nogle gode styringsredskaber, som jeg vil bruge til at udfordre mine nye kollegaer med.

Jeg læste, at det altid har været din drøm at blive kommunaldirektør, hvordan føles det at have opnået det?

Det føles jo rigtig dejligt. Det er super spændende, men også en stor udfordring at stå over for. Men jeg vil også sige, at i dag er en dag med meget blandede følelser, for jeg har jo kun været ganske kort i Aabenraa Kommune. Jeg er jo ikke færdig i Aabenraa, hverken opgavemæssigt eller mentalt, så på den måde tager jeg også afsked med en kommune, som jeg sætter stor pris på at have været ansat i. Men muligheden for at blive kommunaldirektør byder sig jo ikke hver dag.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet