Praksislægen skal være populations-ansvarlig, og der skal ses på, om der i dag eksisterer de rigtige elektroniske muligheder for at overlevere oplysninger mellem læger, kommuner og regioner. Det foreslår Danske Regioner. Foto: Niels Hougaard / Polfoto
Praksislægen skal være 'populations-ansvarlig', og der skal ses på, om der i dag eksisterer de rigtige elektroniske muligheder for at overlevere oplysninger mellem læger, kommuner og regioner. Det foreslår Danske Regioner. Foto: Niels Hougaard / Polfoto

Data-analyse skal sikre mest mulig sundhed for pengene

Et tæt samarbejde om borger­data mellem kommune og almen praksis skal gøre lægerne i stand til at udpege og proaktivt opsøge sårbare borgere. Det foreslår Danske Regioner.

Forhandling

Af Mathilde Friis-Andersen | [email protected]

Ved hjælp af data skal praktiserende læger fremover kunne identificere sårbare borgere, der har særlig risiko for at få eller udvikle sygdom, så lægen kan opsøge borgerne, før de selv møder op i lægens praksis.

Sådan lyder et af forslagene fra Danske Regioner forud for overenskomstforhandlingerne mellem KL, Praktiserende Lægers Landsorganisation (PLO), Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne. Som eksempel på sårbare grupper nævnes borgere, der er socialt udsatte, har stress eller hjerteproblemer.

- Regionerne vil bidrage til, at almen praksis kan arbejde datadrevet og populationsorienteret blandt andet ved at bidrage med viden, data og statistik-metoder til at opspore borgere, der er i risiko for at udvikle sygdom eller få forværret en sygdom, lyder det fra formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S).

KL: Fornuftigt med mere data

Men ifølge udkastet er det ikke kun den praktiserende læge, der skal tage mere ansvar. Også kommunerne skal på banen og arbejde mere med tidlig opsporing og data, så der bliver et tæt samspil mellem kommune og almen praksis.

Hos KL ser man positivt på det stigende fokus på data, da de også her mener, at det vil give mere sundhed for pengene:

- Det er ganske fornuftigt at have overblik over den samlede population. Hvad enten det er indenfor den praktiserende læges egen klinik eller i forhold til de fælles patienter, man har i kommunen og almen praksis. Det gør, at man lokalt kan diskutere, hvilke indsatser der er brug for, og hvordan arbejdsdelingen bør være, siger chefkonsulent i KL's Center for Social og Sundhed Steen Rank Petersen.

Der er allerede lagt en national strategi for, hvordan kommuner og regioner via den fælles sundhedsjournal i højere grad end i dag skal dele data, men med forslaget om praksislægen som 'populations-ansvarlig' lægger regionerne op til, 'at der skal ses på, om der i dag eksisterer de rigtige elektroniske muligheder for at overlevere oplysninger på tværs'.

Overenskomstforhandlingerne starter officielt til december, hvor også det udvalg, der siden januar har arbejdet på en række anbefalinger til forhandlingerne, vil komme med et udkast. Netop bedre digital kommunikation på tværs af sundhedsområdet samt en styrkelse af datagrundlag og kobling af data er en af de ting, som udvalget helt specifikt har fået til opgave at komme med forslag til.

Udvalget består af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner samt en interessegruppe med repræsentanter fra de øvrige relevante organisationer.

Forhandlinger har fokus på digital kommunikation 

Forhandlingerne starter officielt til december, hvor også det udvalg, der siden januar har arbejdet på en række anbefalinger til forhandlingerne, vil komme med et udkast. Netop bedre digital kommunikation på tværs af sundhedsområdet samt en styrkelse af datagrundlag og kobling af data er en af de ting, som udvalget helt specifikt har fået til opgave at komme med forslag til. Udvalget består af repræsentanter fra Sundhedheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner samt en interessegruppe med repræsentanter fra de øvrige relevante organisationer.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet