Dårlig it-udnyttelse koster dyrt

Mangelfuld kommunikation om patientforløb har konsekvenser for borgere såvel som kommunal økonomi, mener DANSK IT, der med ny rapport opfordrer til fælles handling fra stat, region og kommuner.

IT

Af Benjamin Holst | [email protected]

Lægeattester, hjemsendelse af patienter og fødselsanmeldelser er blot nogle af de områder, hvor digitalisering og fælles retningslinjer på tværs af stat, region og kommune vil kunne skabe bedre sammenhæng i patientforløbet – og derved spare kommunerne store ressourcer. Derfor er der brug for handling, lyder det fra brancheorganisationen DANSK IT (DIT), der netop har udsendt en rapport, som bl.a. efterlyser fælles forpligtende aftaler:

”I dag har vi en skøn blanding af digitale kanaler, papir, fax og telefon. Det er omkostningskrævende. Ved fuld digital behandling kan man gentænke sine arbejdsprocesser og bliver meget mere effektiv,” siger Rambøll-konsulent Peter Holbech fra arbejdsgruppen bag rapporten.

Peter Holbech har selv oplevet det ineffektive system tæt på, da hans svigermor for nylig blev hjemsendt efter et bækkenbrud. Sygehuset havde sendt en digital besked til kommunen om, at hun var på vej hjem. Men ingen på kommunen havde set den: 

”Så det var kun, fordi vi selv kontaktede kommunen, at hun fik en ordentlig behandling. Men det er jo ikke alle, der har en ressourcestærk familie til at hjælpe dem.” 

En mere strømlinet arbejdsgang vil betyde, at det offentlige kan afslutte sager hurtigere. Og eksempelvis vil patienter komme hurtigere ud af hjemmeplejen, fordi de ikke får tilbagefald. 

”Her er der rigtig meget at spare,” siger Peter Holbech og påpeger, at det ikke blot er statens, men også kommunernes ansvar at skabe en større sammenhæng.

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet