DANVA: Forsyninger skal ikke agere bank

Lovforslag lægger op til, at spildevandsselskaber skal kunne låne ud til husejere, der ikke har råd til kloaktilslutning – men det bliver med armen vredet rundt

Kloakering

Af Knud Abildtrup | [email protected]

På baggrund af sager om fattige husejere, der ikke kan betale for at blive tilsluttet den offentlige kloak, har miljøminister Kirsten Brosbøl (S) sat et lovforslag i gang, der lægger op til, at husejere på landet skal kunne låne af forsyningsselskaberne til udgiften til tilslutning. 'Det er ingen forbrydelse at være fattig', sagde hun blandt andet – efter at en dårlig betaler blev truet med fængsel for ikke at have kunnet rejse pengene.

Senest har politikere i Hillerød talt for, at sådan en ordning også bør kunne rumme husejere i byerne, der bliver pålagt separatkloakering og kan stå i samme situation.

Men i DANVA – der blandt andet er interesseorganisation for landets spildevandsselskaber – er man ikke vilde med at skulle agere bank. Kommunikationschef Karsten Bjørno skriver til dk-teknik:

'DANVA advokerer for, at vi ser på en model, der langsigtet giver samfundsmæssig værdi i forhold til at sikre sammenhængen og vedligeholdelsen af både det private og det offentlige kloaksystem og ikke ensidigt vælger en kortsigtet brandslukningsmodel, der alene udgør bankvirksomhed, som principielt bør varetages af de etablerede banker og ikke af vandselskaberne.'

Sagt på en anden måde, vandselskaberne er ikke gearet til at agere bank, og de er slet ikke indrettet til at skulle vurdere, om kunder er kreditværdige eller ej. Der er her tale om en social problemstilling, som vi kunne gå ind i og være med til at løse, men det vil være med armen vredet om på ryggen. For hvis vandselskaberne skal låne penge til private husejere, så vil det påføre selskaberne ekstra udgifter, som der kun er de øvrige kunder til at betale.

Bedre med en statslig fond
Vandselskaberne bliver i regeringens vækstplan dikteret at effektivisere for 1,3 milliarder kroner. Deres kerneforretning er at levere rent drikkevand, rense spildevand, så det ikke belaster miljøet og sikre borgerne mod oversvømmelser.

Hvis de nu skal til at kreditvurdere socialt, udsatte borgere og drive bankvirksomhed, så medfører det øgede omkostninger til et område, som forsyningerne ikke har erfaring med. Så får vi en situation, hvor politikerne med den ene hånd forlanger besparelser, mens de med den anden beordrer os nye opgaver, der ovenikøbet fordrer kompetencer, som ligger uden for vandselskaberne forretningsområde, og som vil påvirke vandtaksten negativt.

DANVA foreslår i stedet, at problemet med at finansiere separatkloakerings- og renseløsninger for økonomisk sårbare boligejere skal ligge i statsligt regi. Der bør oprettes en statsgaranteret låneordning eventuelt en fond, hvor de udsatte kunder kan søge støtte fra.

Energi & forsyning

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet