Danskerne: Skær i børnepenge

Endnu mindre til børnepenge og boligsikring end sidste år og mere til sundhed og uddannelse. Sådan fordeler befolkningen finanslovslagkagen for 2013, viser ny Epinion-undersøgelse.

Lagkage

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Folket har talt: Samfundet bruger for mange penge på børnefamilier og boliglejere. Ifølge Epinion-undersøgelsen ’Danskernes Finanslov’ lavet for HansenAgenda vil danskerne give endnu mindre til disse grupper i år, end de ville sidste år, da samme undersøgelse blev lavet.

Sidste år ville befolkningen give 15 milliarder mindre end regeringen til børnepenge og boligsikring, og i år er forskellen 20 milliarder.

Generelt set følger danskernes fordeling af finanslovsmidler mere eller mindre regeringens. Men når børnepenge og boligsikring skiller sig så markant ud, skyldes det ifølge lektor i statskundskab fra Aalborg Universitet, Johannes Andersen, at der kan ligge nogle uretfærdighedsfølelser i befolkningen overfor især modtagerne af børnepenge og i nogen grad dem, der får boligstøtte.

- Når man ser de milliarder, der bliver brugt på området, så overvejer man, hvem det er retfærdigt at give til. Og mange opfatter børnepengene som en urimelighed i den nuværende situation, hvor man skal spare på de offentlige finanser, siger han.

Børn er selvvalgte

Johannes Andersen mener, at folk har en modvilje overfor børnepenge og boligsikring, fordi modtagerne selv har prioriteret, hvad de vil bo i, og om de vil have børn. Andre områder som sundhed eller forsvaret og politiet er symbolsk set vigtige områder for alle, så dem vil man hellere give penge til. Desuden er besparelser på børnepenge og boligsikring ikke noget, der river tæppet væk under folks fødder, som det ville være tilfældet med andre overførselsindkomster.

- Man tænker: Nå, nu skal jeg finde et sted, hvor jeg kan spare. Og så sætter man ind et sted, hvor det ikke gør ondt. Og folk vurderer, at det ikke gør ondt her. Sådan noget som kontanthjælp, dagpenge og lignende er derimod markante ydelser at skære i, siger Johannes Andersen.

Han mener dog ikke, der har været noget i den politiske debat det seneste år, som skulle være skyld i, at danskerne vil give endnu mindre til børnefamilier og boliglejere i 2013.

- Det er nok den almindelige økonomiske fornuft, der brænder igennem også i år, siger Johannes Andersen.

Mere til det fælles bedste

Danskerne vil også afse lidt færre milliarder til sygedagpenge, førtidspension og alderdomsydelser både i forhold til regeringen og i forhold til, hvad vi ville give til disse områder sidste år. Flere penge skal i stedet bruges på blandt andet sundhedsområdet, forsvaret, uddannelse og undervisning.

- I forhold til, da vi lavede den samme undersøgelse sidste år, er det markant, at danskernes lyst til at sætte penge af til ’passive’ overførsler er faldet. Til gengæld vil danskerne gerne bruge penge på ’det fælles bedste’ i form af uddannelse og sundhed, som vi alle får glæde af, siger Lotte Hansen, adm. direktør i Hansen Agenda.

At det særlig er børnepenge og boligsikring, der bliver nedprioriteret i danskernes finanslov, tyder på, at vi ikke i samme grad ser medborgeren som en udsat person, der har brug for hjælp, mener hun.                         :

 

Folkelagkagen 2013 bygger på Epinion-undersøgelsen ’Danskernes Finanslov’. Ligesom sidste år bliver lagkagen debatteret i Salonen på Folkemødet. Det sker lørdag d. 15. juni kl. 17.45. Blandt paneldeltagerne er handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF), MF Kristian Jensen (V) og MF Magnus Heunicke (S).

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet