Danske jernbaneprojekter får maksimal EU-støtte

To danske jernbaneprojekter får den højest mulige EU-støtte i ansøgningsrunden 2012

TRANSPORT

Af Redaktionen | [email protected]

Banedanmark har fået tildelt den højest mulige EU-støtte til jernbaneprojekterne Femern Bælt-jernbanelandanlæg (Ringsted-Rødby) og Vamdrup-Vojens i ansøgningsrunden 2012. Hvert projekt er tildelt ca. 37 mio. kr. For Ringsted-Rødby kommer støtten oveni en tidligere tildeling på ca. 87 mio. kr.

Transportministeriet har fra Europa-Kommissionen modtaget bekræftelse på støttetildelingen til begge projekters projekteringsfase.

- Jeg er meget tilfreds med, at Europa-Kommissionen har valgt at støtte projekterne med det højest mulige beløb. Begge projekter binder Skandinavien bedre sammen med resten af Europa, styrker jernbanen og bidrager til en grøn omstilling af transporten, siger transportminister Henrik Dam Kristensen (S).

Allerede i gang
Midlerne kommer fra programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som har til formål at styrke det indre marked ved at fremme den fri bevægelighed for gods- og persontransporten. Særligt lægges der vægt på at støtte projekter, der skaber mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer.

- Da begge projekter er af europæisk betydning, er det hensigten at søge om yderligere EU-støtte ved førstgivne lejlighed. Jeg ved, at Banedanmark allerede er i gang med at forberede dette arbejde, siger transportministeren.

Femern Bælt-jernbanelandanlægsprojektet omfatter anlæg af dobbeltspor på strækningen Vordingborg–Rødby, på nær Storstrømsbroen, og elektrificering af Ringsted–Rødby. På strækningen Vamdrup-Vojens anlægges der dobbeltspor.

 

 tsp

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet